Brabant bundelt krachten om de Scale-Up Plant van Europa te worden

1 juli 2024EconomieBevat visueel element: Foto

De toekomst is plant-based. De transitie naar duurzame voedselsystemen is een essentieel onderdeel hiervan. Brabant slaat de handen ineen om de komende jaren een koploperspositie in deze transitie te pakken. Daarbij ligt de focus op de opschaling van ingrediënten die plantaardige voeding lekker, voedzaam en betaalbaar maken.

De ambitie van de Provincie Noord-Brabant, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en REWIN West-Brabant is om van Brabant de opschalingshotspot van Europa te maken. Brabant is ideaal gelegen tussen de food innovatie hotspots Gent, Delft en Wageningen en heeft daarnaast nagenoeg de volledige keten in huis om efficiënt plantaardige voedselinnovaties te produceren. Een gemis in de keten zijn echter locaties waar start-ups hun ideeën kunnen opschalen en daardoor sneller naar de markt kunnen brengen. Brabant springt in dat gat en gaat inzetten op opschaling van plantbased food start-ups.

“In Brabant werken we aan slimme oplossingen voor onze maatschappelijke uitdagingen, zoals de eiwittransitie”, zegt provinciebestuurder Martijn van Gruijthuijsen. “Onder het motto 'Brabant, the Scale-Up Plant of Europe’ willen we over 5 jaar nationaal en internationaal bekend staan als dé opschalingshotspot voor plantbased start-ups. Ik heb er vertrouwen in, dankzij onze unieke combinatie van een robuuste agrifoodsector en een sterke hightech maakindustrie.”

“Het ontwikkelen van een (functioneel) voedingsingrediënt is al een uitdaging, maar de opschaling ervan tot een commerciële versie vergt pas echt veel kennis, kunde en kapitaal. Startups kunnen dat niet volledig op eigen kracht. De scale-up plant biedt de kennis, de faciliteiten en het netwerk om de kansen die plantbased voor Brabant biedt te verzilveren. Op deze manier kunnen we plantaardige voeding als realistisch alternatief aanbieden en onze kennis en innovaties (internationaal) slim vermarkten", aldus Brigit van Dijk-van de Reijt, CEO van BOM.

“In onze rol als verbinder van het ecosysteem brengen we relevante partijen bij elkaar, om samen impact te maken, licht Stephanie ter Borg, directeur REWIN West-Brabant toe. “Het is duidelijk dat er nog een gat zit tussen de in Brabant ontwikkelde innovaties en het daadwerkelijk naar de markt brengen ervan. En het is in het belang van de betrokken start-ups, mkb’ers én de maatschappij om samen die kloof te dichten.  Daarom zetten we graag onze energie en ons netwerk in voor Scale-up Plant.”

Netwerk van Scale-Up faciliteiten

Brabant gaat een netwerk van toegankelijke pilot-, demo- en full scale faciliteiten faciliteren. Daarnaast wordt er langlopende sectorspecifieke support opgezet voor start-ups in de opschalingsfase. Bestaande bedrijven kunnen zich ook aansluiten bij het initiatief en bijvoorbeeld een deel van hun capaciteit inzetten om samen te werken met start-ups. Daarnaast gaan de samenwerkende partners werken aan internationale positionering, acquisitie, en samenwerkingen aangaan met internationale start-ups. De BOM zal waar mogelijk investeren in deelnemende foodstartups.

Ondertekening ambitie en lancering beeldmerk

De ambitie is kracht bijgezet door een gezamenlijke ondertekening van de ambitie en de lancering van het beeldmerk Brabant the Scale-Up Plant of Europe (png, 3.2 MB). De Scale-Up Plant wordt internationaal gelanceerd tijdens Food Ingredients Europe 2024 in Frankfurt.

Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen, CEO BOM Brigit van Dijk-van de Reijt en directeur REWIN West-Brabant Stephanie ter Borg.

Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.