Brabant investeert in het zichtbaar en beleefbaar maken en houden van cultureel erfgoed

22 juni 2023Cultuur, erfgoed, sport en vrijetijdBevat visueel element: Foto

Het komende jaar investeert de provincie Noord-Brabant € 3.835.000 in de restauratie van monumenten, het onderhoud van molens en eco-archeologisch onderzoek. De helft van het bedrag wordt beschikbaar gesteld door het rijk. De provincie vindt het belangrijk het Brabants erfgoed zichtbaar en beleefbaar te maken en te houden. Op die manier draagt het bij aan een levendig Brabant voor zoveel mogelijk Brabanders, waarmee de provincie een plus zet op het wonen, werken en recreëren in Brabant.

Het grootste gedeelte (€ 3.750.000) van de investering wordt besteed aan het restaureren van rijksmonumenten. Daarnaast investeert de provincie € 50.000 euro in het onderhoud van molens en € 35.000 in eco-archeologisch onderzoek.

Indienen subsidieaanvraag

Het bedrag voor rijksmonumenten wordt verdeeld over religieus erfgoed, kastelen en landgoederen, industrieel erfgoed en militair erfgoed. Het indienen van de subsidieaanvraag voor restauratie van rijksmonumenten kan van 18 oktober tot en met 22 oktober 2023. Potentiële aanvragers hebben hierdoor ruim de tijd om hun aanvraag voor te bereiden. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
De regeling onderhoud molens is een subsidie die in aanvulling is op een subsidie voor onderhoud aan molens van het rijk. Elke molen die van het rijk een subsidie heeft ontvangen krijgt de mogelijkheid om een provinciale subsidie van € 10.000 aan te vragen. Het indienen van een aanvraag van de subsidie voor instandhouding molens kan vanaf 4 september 2023.

Eco-archeologisch onderzoek

De subsidieregeling Eco-archeologie is er om het meest kwetsbare archeologische erfgoed uit Brabantse bodem niet verloren te laten gaan. Eco-archeologische vondsten zoals houten voorwerpen, planten- en dierenresten, maar ook textiel van soms duizenden jaren oud, vergaan zodra deze in aanraking komen met zuurstof. Naast waterschappen en gemeenten kunnen bijvoorbeeld ook terreinbeherende instanties subsidie aanvragen. Dit kan vanaf 3 juli aanstaande.

Zichtbaar en beleefbaar

De provincie wil Brabant voor zoveel mogelijk mensen een fijne en leuke plek laten zijn. Om te wonen, werken en te recreëren. Het Brabants erfgoed speelt daarbij een belangrijke rol. De provincie wil een divers, aantrekkelijk en beleefbaar aanbod creëren. Gedeputeerde Stijn Smeulders van Cultuur, Sport, Vrije tijd en Erfgoed: “Brabant heeft veel erfgoed, van oude kloosters en fabrieken tot forten en molens. Dat erfgoed vertelt iets over onze identiteit, maakt ons verleden zichtbaar en verbindt ons er mee. Dat willen we zichtbaar en beleefbaar maken en houden. Daarbij ligt de focus van de provincie op vier verhaallijnen: Religieus Brabant, Bevochten Brabant, Bestuurlijk Brabant en Innovatief Brabant. We investeren juist in erfgoed dat een belangrijke rol speelt in deze verhalen van Brabant.”


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.