Brabant koploper agroforestry

9 maart 2023Landbouw en voedselBevat visueel element: Foto

Het 6 jaar geleden opgerichte Agroforestry Netwerk Brabant (ANB) werpt z’n vruchten af. Inmiddels zijn 50 bedrijfsplannen uitgevoerd (en zitten er nog 15 in de pijplijn) en is in totaal 250 hectare agroforestry aangelegd. Daarmee is Brabant koploper op het gebied van agroforestry in Nederland. Agroforestry past goed in natuurinclusieve landbouw en kan een belangrijk nieuw verdienmodel voor boeren zijn, daarom investeert de provincie opnieuw om het netwerk nog verder uit te bouwen.

Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede Welvaart was op bezoek bij de Hanne Hoeve in Westerhoven, waar Jan en Hanne Cremers naast rundvee ook 2 hectare agroforestry hebben: “Om de opgaven op het gebied van natuur, biodiversiteit (De verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied.), landschap en bodem- en waterkwaliteit te realiseren, is in heel Brabant een sterke groei nodig van landbouwbedrijven die produceren in balans met bodem en water. Door landbouwvormen te combineren kan de weerbaarheid van het hele systeem worden verhoogd. Daarom past agroforestry zo goed in een natuurinclusieve landbouw. Dat dit ook een potentieel verdienmodel kan zijn, laat de Hanne Hoeve mooi zien.”

Agroforestry netwerk

Agroforestry is een combinatie van houtige gewassen en landbouw en/of veeteelt die klimaatbestendig is. De provincie heeft 6 jaar geleden als eerste provincie besloten om de ontwikkeling van agroforestry te ondersteunen door o.a. het opzetten van het Agroforestry Netwerk Brabant (ANB). Hierin komen onder meer boeren, beleid, belangenorganisaties en kennisinstellingen samen om kennis over agroforestry te delen. Piet Rombouts, specialist op het gebied van agroforestry en trekker van ANB: “In de eerste fase hebben we vooral ingezet op kennisdeling en laten zien wat de mogelijkheden zijn. In de tweede fase hebben we geholpen bedrijfsplannen op te stellen. We gaan nu een derde fase in waarin we het kennisnetwerk verder professionaliseren en uitbreiden. Verder willen we het verdienmodel verder uitwerken en verwerking en afzet organiseren.”

Extra verdienmodellen

Agroforestry kan een extra verdienmodel betekenen voor de boer. Het ABN is daarom ook bezig om collectieve ketens op te zetten en zo te garanderen dat toegevoegde waarde bij de boer terecht komt. ZLTO, Bosgroep Zuid, GOB en ABN hebben dit onderwerp op de agenda om de samenwerking tussen agrariërs te stimuleren en hun positie in de markt te versterken. De Hanne Hoeve heeft van agroforestry inmiddels een tweede verdienmodel gemaakt: “We hebben 2 hectare walnootbomen aangeplant. Onder de bomen in deze walnootboomgaard grazen onze Blonde d’Aquitaine zoogkoeien, beschermd tegen felle zon en wind. We oogsten, kraken en verwerken onze walnoten zelf. We verwachten dat de verkoop van walnoten en van walnootolie ons in de toekomst een mooie verdienste oplevert.”


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.