Brabant maakt biobased bouwambities waar

23 juni 2023EconomieBevat visueel element: Foto

Donderdag 22 juni is de eerste woning voortkomend uit de Brabantse corporatiedeal met door lokale boeren geteelde natuurlijke grondstoffen geïsoleerd. In Brabant werken diverse partijen binnen het project ‘Zuidoost-Brabant Verbouwt Natuurlijk Samen’ aan het stimuleren en toepassen van meer lokale en natuurlijke grondstoffen in de Brabantse woningbouw.

Onder leiding van Rabobank, provincie Noord-Brabant en het landelijke transitieprogramma Building Balance wordt in Brabant gebouwd aan diverse ketens ‘van land tot pand’. Die houdt in dat de agrarische sector natuurlijke grondstoffen kan telen die verwerkt worden tot biobased bouwmaterialen. In het project ‘Zuidoost-Brabant Verbouwt Natuurlijk Samen’ sloegen boeren, bouwers en dertien woningcorporaties dit voorjaar de handen ineen en zetten de schop in de grond om tot een haalbare en schaalbare samenwerking te komen.

De akker op

Jelle Bluemink, hoofd Bouwregelgeving en Bouwkwaliteit van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, kwam naar Brabant om het eerste succes van de keten in de praktijk te aanschouwen. Hij bezocht samen met de ketenpartijen een van de aangesloten akkerbouwers die onder andere graan en vezelhennep teelt. Het graanstro wordt ingezet voor inblaasisolatie en de vezelhennep wordt verwerkt tot isolatiewol.

Daken biobased isoleren

Vervolgens werd een corporatiewoning van woCom in Budel bezocht. Hier werd ter plekke een woning geïsoleerd met inblaasisolatie door strobouwdeskundige Wouter Klijn. De natuurlijke isolatie en de damp-open constructie zorgt ervoor dat de zolder goed wordt geïsoleerd tegen de kou in de winter en de hitte in de zomer. Dat laatste is, gegeven het klimaat, een welkome eigenschap die biobased isolatiematerialen van nature hebben.

Corporatiedeal

Corporatiebestuurder Mirjam Kräwinkel is erg blij met deze ontwikkeling: “Door lokale natuurlijke grondstoffen te gebruiken in onze woningen dragen we als woningcorporaties niet alleen bij aan het milieu, maar verlagen we de energierekening aanzienlijk en verbeteren we ook het leefklimaat van de woningen. We zijn trots dat we in dit project al zo snel concrete stappen zetten in de verduurzamingsslag.” Dit voorjaar ondertekenden de dertien woningcorporaties, die actief zijn in 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven (MRE), een commitmentverklaring om stapsgewijs binnen 5 jaar 100% biobased isolatiemateriaal toe te passen in hun sociale huurwoningen. Van land naar pand. De boeren zegden hierna toe om dit jaar circa 160 hectare vezelgewassen te telen. Deze grondstoffen worden vervolgens verwerkt tot bouwmaterialen die regionale bouwers gaan toepassen in de corporatiewoningen. De 13 samenwerkende woningcorporaties zijn Bergopwaarts, Compaen, Helpt Elkander, Goed Wonen, ‘thuis, Trudo, Volksbelang, woCom, Woningbelang, Woonbedrijf, Wooninc., Woonpartners en WSZ.

Zuidoost-Brabant Verbouwt Natuurlijk Samen

Het project ‘Zuidoost Brabant Verbouwt Natuurlijk Samen’ is samen met de Rabobank, provincie Noord-Brabant en Building Balance opgezet. Met succes, want inmiddels zetten Brabantse boeren 160 hectare stro, vlas, vezelhennep en sorghum in om de keten op gang te helpen. Dertien woningcorporaties en drie regionale bouwbedrijven maken zich hard voor het toepassen van de natuurlijke isolatiematerialen die van de geteelde gewassen worden gemaakt. Gedeputeerde Stijn Smeulders: “De ervaring en ketens die we in Zuidoost-Brabant opzetten, moeten leiden tot een volwaardige industrie. Met nieuwe verdienmodellen voor boeren en lokaal geteelde grondstoffen voor renovaties en nieuwbouw zetten we grote stappen naar duurzaam woningen bouwen.”

Building Balance

Building Balance is een landelijk transitieprogramma met als doel het gebruik van biogrondstoffen in de bouw versneld op te schalen en ondersteunt de ketens in Brabant. Het programma richt zich voornamelijk op het toepassen van vezelteelten en reststromen van Nederlandse bodem voor de productie van biobased bouwproducten. Deze producten hebben de potentie om op grote schaal bij te dragen aan de klimaatdoelen, circulaire doelen en de doelstellingen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Building Balance wordt ondersteund door de ministeries van LNV en BZK, de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland, Flevoland en Overijssel en de Rabobank.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.