Brabant steekt 3 miljoen euro extra in toegankelijkheid bushaltes

23 april 2024Verkeer en vervoerBevat visueel element: Foto

De provincie Noord-Brabant steekt 3 miljoen euro extra in de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Met dat geld worden gemeenten geholpen om bijvoorbeeld bushaltes beter bereikbaar te maken voor mensen met een beperking. Het is een volgende stap op weg naar het ambitieuze doel om in 2040 een volledig toegankelijk ov te hebben.

Het openbaar vervoer in Brabant is er voor iedereen. Daar hoort bij dat alle Brabanders, ook als zij een beperking hebben, zelfstandig hun reis moeten kunnen maken. Daarom tekende ook de provincie twee jaar geleden het Bestuursakkoord Toegankelijk OV, dat ervoor moet zorgen dat heel Nederland in 2040 een volledig toegankelijk ov heeft.

In de eerste fase van dat traject gaat de provincie samen met ervaringsdeskundigen aan de slag met het verbeteren van de toegankelijkheid op belangrijke ov-knooppunten. Ook gaan we doelgroepen nog beter betrekken bij het ov en verbeteren we onze communicatie en informatieverstrekking over toegankelijkheid.

Drempels wegnemen

Daarnaast stimuleren we het volledig toegankelijk maken van bushaltes door gemeenten. Daarvoor stelt de provincie Noord-Brabant nu 3 miljoen euro beschikbaar. Gemeenten kunnen via het Regionaal Mobiliteitsprogramma een beroep op het budget doen.

“We hopen dat veel gemeentes hun hand opsteken”, zegt gedeputeerde mobiliteit Stijn Smeulders. “Want dan kunnen we samen snel aan de slag om écht een verschil te maken. Goede bereikbaarheid is cruciaal voor het functioneren van onze maatschappij, economie, leefbaarheid en brede welvaart. Iedereen moet mee kunnen doen. Daarom moeten we er alles aan doen om de drempels voor alle reizigers weg te nemen. In dit geval bijna letterlijk.”

Bussen zijn al toegankelijk

Het bedrag van 3 miljoen komt bovenop het reeds bestaande budget van de provincie van ruim 1,1 miljoen euro voor toegankelijkheid in het ov. Het Rijk steekt ongeveer 30 miljoen euro in het project. Op basis van een verdeelsleutel vloeit daarvan nog eens ruim 1 miljoen euro richting Brabant.

Voor het toegankelijk maken van het materieel in de provincie zijn geen activiteiten opgenomen in het programma. In Brabant zijn alle reguliere bussen én buurtbussen namelijk al toegankelijk voor mensen in een rolstoel.Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.