Brabant stimuleert collectieve wooninitiatieven met subsidieregeling

18 januari 2023Ruimtelijke ontwikkelingBevat visueel element: Video

De provincie stelt ruim € 5 miljoen aan subsidies, waaronder renteloze leningen, beschikbaar voor betaalbare en duurzame woningbouwprojecten van collectieve initiatiefnemers en sociale ondernemingen die bouwen voor bijzondere doelgroepen.

Downloads

Het kan gaan om initiatieven voor nieuwbouw, maar ook kleinschalige transformaties, zoals de ombouw van bestaand vastgoed of het slopen van oude panden om te vervangen door nieuwbouw. De regeling is een van de ondersteunende maatregelen van de provincie om tempo te houden in de woningbouw.
Brabant heeft behoefte aan zo’n 14.000 woningen per jaar. Het gaat daarbij niet alleen om aantallen maar ook vorm en kwaliteit. Waar is behoefte aan? Steeds meer mensen willen meer in een gemeenschappelijk verband wonen en leven. Bij collectieve woonvormen gaat het om particulieren die samen en naar eigen wens hun woningen laten bouwen om er zelf te gaan wonen. Zij geven zo samen hun ‘buurt’ vorm. Voorbeelden zijn starters die een project met tiny houses willen beginnen, of een bestaand pand willen ombouwen tot woonruimten. Senioren en ouderen die (met gezinnen en jongeren) in een hofje willen wonen, waarbij ‘omzien naar elkaar’ en de persoonlijke privacy in balans zijn. Maar ook een sociale ondernemer die een wooncollectief voor een bijzondere doelgroep wil realiseren.

Hindernis wegnemen

Gedeputeerde Ronnes: “Met deze regeling geven we collectieve wooninitiatieven een steun in de rug. De voorfinanciering van hun plannen blijkt nogal eens een hindernis in het proces naar praktische uitvoering, vandaar deze regeling. Naast projectontwikkelaars en woningcorporaties zijn deze collectieve initiatieven de zogenoemde derde bouwstroom, en wat mij betreft krijgt deze een duidelijkere plek in de lokale en regionale woningbouwprogrammering van gemeenten. Dat ontbreekt nu nog vaak en ook dat belemmert deze maatschappelijk waardevolle projecten. Ik wijs daarvoor naar de vele pareltjes onder de genomineerden voor de Brabantse Stijlprijs 2021. Veelal ook collectieve initiatieven met een belangrijke uitstraling naar de omgeving.”

In de provincie zijn diverse aansprekende voorbeelden te vinden. Zoals project Zilverackers in Veldhoven, Ecodorp Boekel, De Lindehoeve in Tilburg, Bewust Wonen en Werken Boschveld in Den Bosch, De Hopman in Aarle-Rixtel, Wibox in Bergen op Zoom, Hof Zuiderbeek in Hilvarenbeek en de projecten in Deurne en Biezemortel van Butterfly Effect.

'Redmiddel voor starters'

Een voorbeeld van een collectieve woonvorm is het CPO-project (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) in de nieuwe wijk Bouverijen in Teteringen, gemeente Breda, specifiek voor starters en met extra oog voor duurzaamheid. Samen met 11 anderen is Veerle Nijhof initiatiefnemer als starter op de woningmarkt. “Op de Facebookpagina van de gemeente las ik over het CPO-project en ik dacht meteen hier moet ik aan mee doen! Hoe bijzonder is het om als starter überhaupt een kans te krijgen op de woningmarkt, en ook nog eens zelf mogen bouwen? Het klinkt simpel, maar er komt veel bij kijken: een groep vormen, het samen eens worden en het selecteren van adviseur, architect en aannemer. En met name het inschakelen van die experts kost op voorhand geld en dat heeft niet iedereen, waardoor kandidaten afhaken. De regeling van de provincie kan een CPO-groep dus enorm helpen, soms zelf een redmiddel zijn voor starters.”

Want het blijkt een interessant, maar vaak ook complex proces, ontdekte Veerle: “We willen graag meer bekendheid over CPO-projecten creëren, om die reden zijn we ook een Instagramaccount begonnen waarbij we alles delen: Huisjeindebouverijen. Dit maakt de zoektocht voor andere CPO-projecten wellicht makkelijker.”

Meerwaarde

d®oomwonen.com in Breda begeleidt mensen die gezamenlijk hun eigen woning en woonomgeving willen ontwikkelen. Ook adviseert zij gemeenten en ondersteunt grondeigenaren bij het beschikbaar krijgen van locaties voor CPO. Directeur Menno de Lange ziet de meerwaarde van regeling van de provincie: “In de beginfase zijn er vaak nog onzekerheden, maak je al kosten en heb je nog geen hypotheek. Het helpt groepen enorm dat er dan een gift is voor de initiatief- en haalbaarheidsfase en een renteloze lening in de ontwikkelfase.”

De regeling bestaat uit subsidies in de vorm van giften voor de initiatief- en haalbaarheidsfase en renteloze leningen voor de ontwikkelfase. De regeling stelt voorwaarden aan de betaalbaarheid en duurzaamheid van de woningen. Belangrijke voorwaarden voor een renteloze lening zijn bijvoorbeeld de haalbaarheid van het plan, en een verklaring van de gemeente dat medewerking zal worden verleend aan de realisering van het woningbouwproject op de beoogde locatie.

Voor de voorwaarden en mogelijkheid om aan te aanvragen zie:


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.