Brabantbreed programma 80 jaar vrijheid in 2024-2025

22 maart 2023Cultuur, erfgoed, sport en vrijetijdBevat visueel element: Foto

De provincie investeert opnieuw in een Brabantbreed programma om het herinneren en herdenken van de Tweede Wereldoorlog en het vieren van de bevrijding bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. Na het succes van het programma Brabant Remembers van Stichting Crossroads Brabant ’40-’45 in de periode 2019/2020 krijgt de stichting opnieuw de mogelijkheid om op een vernieuwende manier een breed publiek te bereiken.

Met de financiële steun worden verschillende plannen en projecten ontwikkeld richting en tijdens de viering en herdenking van 80 jaar vrijheid in 2024.

80 jaar vrijheid

Na een prachtig programma van Brabant Remembers rondom 75 jaar vrijheid is Stichting Crossroads Brabant ’40-’45 aan de slag gegaan om een nieuw programma in te richten voor de viering van 80 jaar vrijheid in 2024-2025. Brabant Herinnert werkt hiervoor actief samen met andere geïnteresseerden in het onderwerp; van gemeenten tot kunstenaars en van erfgoedinstellingen tot marketeers.

Ondersteuning Brabant Herinnert vanuit verhaallijn ‘Bevochten Brabant’

De provincie ondersteunt Brabant Herinnert financieel, omdat het project bijdraagt aan de ambities en doelen van het nieuwe beleidskader Levendig Brabant 2030 dat onlangs door Provinciale Staten is vastgesteld. En waarmee herdenken en herinneren structureel onderdeel is van het beleid.

“Het is belangrijk dat we de verhalen en geschiedenis van Brabant, zoals die van de Tweede Wereldoorlog, kunnen blijven vertellen en doorgeven aan de volgende generaties”, aldus gedeputeerde Stijn Smeulders van Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd. “Daarom willen we Stichting Crossroads Brabant 40 | 45 blijven steunen in het permanent herdenken en herinneren van de Tweede Wereldoorlog in Noord-Brabant, onder andere in voorbereiding op een aansprekend programma richting 80 jaar Vrijheid in 2024 en 2025. Het programma Brabant Herinnert zorgt ook voor vernieuwing binnen het veld van herdenken en herinneren en richt zich daarmee ook op een jonger en diverser publiek.”

Overkoepelend concept: Brabant Brug naar Vrijheid

Bij het programma van Brabant Herinnert wordt de nadruk gelegd op verbinding. De bruggen in Brabant, die tijdens WOII hun verbindende kracht verloren doordat ze werden opgeblazen of anderszins ontoegankelijk waren, zijn hiervoor het uitgangspunt. Deze militair historische betekenis van de brug wordt vertaald naar het slaan van bruggen anno 2024 en 2025. De bruggen worden een podium om de verhalen van toen én van nu te vertellen. De brug legt - letterlijk of figuurlijk - de verbinding tussen generaties, mensen, verhalen en locaties. En daar waar een brug niet letterlijk voorhanden is, worden bruggen gebouwd en verbeeld.

Studio Herinner

Omdat we als maatschappij voor een nieuwe opgave staan – we moeten leren herdenken en herinneren zonder getuigen – moeten we de relevantie en urgentie in het hier en nu vinden. We moeten die benoemen en beleven.. Om de verbinding met onder andere jongeren nog beter te kunnen leggen is Studio Herinner in het leven geroepen. Een groep jonge kunstenaars gaat op pad met de vraag: wat betekent herinneren voor jou? Het antwoord op de vraag en veel van de verhalen die worden opgehaald, komen uiteindelijk samen in een grote interactieve installatie, waar het publiek doorheen kan lopen en weer eigen herinneringen aan kan toevoegen.

Femke Klein (directeur Brabant Herinnert): “Met een steeds grotere afstand tot de Tweede Wereldoorlog en een oorlog in onze “achtertuin”, is het van groot belang om nieuwe en jongere generaties actief te betrekken, om ruimte te geven aan andere (multi)perspectieven en een inclusievere representatie als het gaat om herdenken en herinneren van de Tweede Wereldoorlog en het vieren van vrijheid. Brabant Herinnert brengt samen met Provincie, gemeenten, de WOII-erfgoedlocaties in Brabant, BUAS en Fontys Hogescholen, Erfgoed Brabant en VisitBrabant locaties en verhalen samen, waarbij storytelling centraal staat en het publiek (de inwoners van Brabant) participeert in de vertelling.”

Multiperspectiviteit in de vertelling

Brabant Herinnert maakt richting 80 jaar vrijheid ook ruimte voor verhalen die eerder niet verteld zijn, waar minder aandacht voor was of waar met de kennis van nu anders tegenaan wordt gekeken. Multiperspectiviteit en inclusiviteit staan hierbij centraal. Dat doen zij in samenwerking met Erfgoed Brabant en Tilburg University en al deze verhalen worden op een innovatieve manier gebundeld en op wetenschappelijke basis geschreven. Arnoud-Jan Bijsterveld (Hoogleraar Cultuur in Brabant aan Tilburg University) vertelt: “Niet alleen wijkt het WOII-verhaal in Brabant af van andere provincies, ook zijn er grote regionale verschillen. Daarnaast zijn er nog veel verhalen niet verteld vanuit het perspectief van nu en door mensen die eerder niet aan het woord zijn geweest”.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.