Brabants Bodem zoekt toekomstboeren

23 maart 2023Landbouw en voedselBevat visueel element: Foto

Brabants Bodem is op zoek naar ondernemers die in de landbouwsector voortrekker willen zijn. Voor een selectie ondernemers met mooie plannen voor het Van Gogh Nationaal Park wordt grond beschikbaar gesteld. Aanmelden kan tot 1 april. De provincie Noord-Brabant is, samen met andere gebiedspartners, partner in Brabants Bodem.

Voor een selectie ondernemers maakt Brabants Bodem grond beschikbaar om met een verbeterd verdienmodel een duurzame bijdrage te leveren aan het landschap in en om Van Gogh Nationaal Park. Concreet betekent dit dat de projectpartners toegang tot geschikte landbouwgrond helpen realiseren en ondersteunen bij de verdere uitwerking en realisatie van de plannen.

Iets voor u?

De ideale deelnemer aan dit project is op zoek naar 2 tot 40 hectare grond (extra grond of een nieuwe locatie) om een duurzamere bedrijfsvoering op of uit te bouwen. Gezocht wordt een communicatief sterke, creatieve, ondernemende initiatiefnemer met een heldere visie op de toekomst. Een ondernemer die buiten de kaders durft te denken.

Voor meer informatie kunt u terecht op van Brabants Bodem. En lees vooral ook de ervaringen van boeren die u voor gingen op aardpeer.nl.

Op weg naar de Brabantse landbouw- en voedselketen van morgen

Ook in de toekomst willen we genieten van zowel gezond goed eten als een gezonde, aantrekkelijke leefomgeving met een robuuste natuur. Daarom wil Brabant een innovatieve voedselprovincie zijn met een landbouw- en voedselsector die vooroploopt in kwaliteit en duurzaamheid. Met een enorme kennis en ervaring, vakmanschap en innovatiekracht. Daarbij draait het om evenwicht: tussen agrarische productie, landschap en natuur, water en bodem, mens en dier. Met structurele veranderingen voor een nieuw landbouw- en voedselsysteem gaan we bijdragen aan een nieuwe balans tussen economie, maatschappij en ecologie. De provincie werkt samen met alle partijen aan een Brabantse landbouw- en voedselketen die innovatief, waardevol, circulair en verbonden is.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.