Brabants kennisnetwerk bodem en ondergrond

25 januari 2023Water en bodemBevat visueel element: Foto

Het wordt drukker en drukker in de Brabantse bodem met buizen, leidingen en kabels. Omdat we in Nederland veilig willen blijven wonen, werken en leven is regie houden op wat er in de bodem gebeurt steeds belangrijker. Samenwerking tussen overheden is daarom hard nodig. Water en bodem zijn van fundamenteel belang voor veel maatschappelijke opgaven. Denk aan woningbouw, natuurontwikkeling, winning van grondstoffen, de energietransitie en meer.

Kennisnetwerk Brabantse Bodem & Ondergrond

De provincie, de gemeenten Den Bosch, Oss en Breda, de omgevingsdiensten en waterschap de Dommel hebben daarom het Brabantse Kennisnetwerk Bodem & Ondergrond opgezet, voor (vooralsnog) gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten. De aftrap hiervoor vond plaats tijdens de Topdag op 15 december 2022 in de LocHal in Tilburg. Wethouder Maarten van Asten opende de dag in eigen stad. Ruim 60 mensen, waarvan een groot deel bodemadviseurs van de provincie, omgevingsdiensten, waterschappen en gemeenten, waren aanwezig evenals een vertegenwoordiging van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het is belangrijk om nu samen in actie te komen zodat we toekomstige generaties niet opzadelen met bodemproblemen zoals schade en risico’s, die we nu kunnen voorkomen. Deze dag stond dan ook in het teken van Water en Bodem sturend. Naast de lancering van het Brabantse Kennisnetwerk Bodem & Ondergrond zijn ook de volgende werkplaatsen aangekondigd:

  1. Grondwater en bodemenergie – duurzaam gebruik
  2. No net landtake – gebruik stortplaatsen en brownfields (terreinen die bv door de aanwezige bodemverontreiniging niet meer gebruikt worden) voor bouwopgave
  3. Data en BRO – rol in bodem en ondergrond

Aanmelden

Het doel van de werkplaatsen is om samen te werken op het gebied van bodem en ondergrond, de verbinding te leggen met hieraan gerelateerde opgaven zoals de energietransitie of de woningbouwopgave en een bijdrage te leveren aan het opzetten van een levend en lerend netwerk. We zijn nog op zoek naar mensen die deel willen nemen aan één of meerdere werkplaatsen. Dit kan vanuit het bodemwerkveld, maar ook vanuit andere opgaven zoals de woningbouw, RO of de energietransitie om de krachten te bundelen. Vooralsnog beperkt zich dit wel tot de overheden. Om aan te melden of voor vragen n.a.v. dit artikel kunt u contact opnemen met Karin van Mil, Projectleider warme overdracht bodemtaken bij de provincie Noord-Brabant per e-mail: KvMil@brabant.nl

Eerder publiceerde de provincie in de nieuwsbrief Natuur, Water en Milieu het artikel:


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.

Direct naar