De Brabantse energietransitie in cijfers

29 maart 2023EnergieBevat visueel element: Foto

Provincie Noord-Brabant wil in 2030 50% van de energie opwekken uit duurzame bronnen en de CO2-uitstoot met 50% verminderen ten opzichte van 1990. Dat is de stip op de horizon. Maar hoe verloopt de voortgang van de Brabantse energietransitie? Dat houdt de provincie bij met monitoring.

De data zijn afgelopen februari geactualiseerd en verwerkt in een infographic. De cijfers in de infographic komen uit de Energiemonitor, een monitoringssysteem van de provincie dat inzicht biedt in de stand en de ontwikkeling van de energietransitie in Brabant op verschillende niveaus. De cijfers in de monitor zijn zoveel mogelijk gebaseerd op data die door diverse organisaties (zoals CBS en RVO) worden verzameld. De cijfers zijn door het gebruik van landelijke definities te vergelijken met andere provincies en het Rijk.

Onverminderde groei zet door

De infographic laat een onverminderde groei zien in de opwek van duurzame energie, het aantal aardgasvrije woningen en het aantal (semi-)elektrische auto’s. Daarnaast is een daling te zien van het energiegebruik binnen de gebouwde omgeving, industrie en mobiliteit. Zowel de groei van de totale hoeveelheid opgewekte duurzame energie als de daling van het energiegebruik leidt ertoe dat de CO2-uitstoot afneemt.

Bestanden

Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.