BrabantStad verwelkomt Oss en Roosendaal

21 juni 2023BestuurBevat visueel element: Foto

Op 20 juni zijn Oss en Roosendaal officieel verwelkomd in het bestuurlijke netwerk BrabantStad. Dit gebeurde tijdens de BrabantStad dinsdag op de Automotive Campus in Helmond, waar de besturen van de deelnemende steden bij elkaar kwamen. De 2 nieuwe steden maken nu naast Breda, Eindhoven, Helmond, 's-Hertogenbosch, Tilburg en de provincie deel uit van de grootstedelijke samenwerking.

Top 5 van Europese kennis- en innovatieregio’s

Mede dankzij ruim 20 jaar samenwerking binnen het bestuurlijk netwerk behoort Brabant tot de top 5 van Europese kennis- en innovatieregio’s. Met de uitbreiding van BrabantStad is de ambitie om structureel tot deze top te blijven behoren.

In de samenwerking staan de grootstedelijke opgaven centraal. De grote steden en de provincie ontmoeten elkaar, werken (in wisselende coalities) samen en delen kennis en ervaringen op onderwerpen waar het loont om op Brabantse schaal samen te werken. De partners trekken gezamenlijk op bij het landelijk en Europees uitdragen en benutten van de kracht van Brabantse steden. Met oog voor eigenheid van iedere stad en respect voor het mozaïek van Brabant waarin stad en landelijk gebied in sterke mate met elkaar verweven zijn.

De toetreding van Oss en Roosendaal draagt bij aan de wens vanuit de BrabantStad partners om verdere verbinding te zoeken met andere steden waar ook grootstedelijke problematiek speelt en die een toegevoegde waarde hebben binnen het netwerk.

Oss

“Oss kijkt uit naar de samenwerking met de andere Brabantse grote steden”, zegt burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans. “We hebben wat te brengen: onze topsector in de lifesciences is van internationaal niveau, onze maakindustrie is verweven met Brainport en we zijn het regionale industriële hart van de agrifood. Oss is bij uitstek een stad met een fikse verstedelijkingsopgave in verbinding met het platteland. Mooi om samen met de collega's te kunnen optrekken.”

Sidney van den Bergh, lid van de stuurgroep BrabantStad namens de gemeente Oss geeft aan: “De uitnodiging om ons aan te sluiten bij BrabantStad komt precies op het goede moment. Net als de andere Brabantse steden zijn we in Oss druk bezig met een transformatie van de binnenstad. Die is nodig om de komende jaren voldoende huizen te kunnen bouwen, maar ook om de stad leefbaar, bereikbaar en uitnodigend te houden. Door hierin samen op te trekken, creëren we een stedelijke en economisch sterke zone langs de spoorlijn en ontwikkelas van Roosendaal via Oss naar Zwolle.”

Toetreding Roosendaal helpt regio te versterken

“Met de toetreding tot BrabantStad kunnen we vanuit Roosendaal de regio versterken als onderdeel van stedelijk Brabant. Daarmee kunnen we de grootstedelijke problematiek die speelt én de kansen die er zijn aankaarten, zoals ook de verbinding tussen stad, dorpen en het landelijk gebied. Als Roosendaal zetten wij ons in voor het versterken van een succesvolle samenwerking. Zij aan zij. Ik kijk erg uit naar de samenwerking”, aldus wethouder Arwen van Gestel, lid van de stuurgroep BrabantStad namens de gemeente Roosendaal.

Samen optrekken en kracht van Brabant benutten

De bijeenkomsten van BrabantStad staan in het teken van ‘elkaar ontmoeten’. Steden en de provincie delen onderling kennis en ervaring en organiseren een pragmatische samenwerking op onderdelen waar vanuit gezamenlijkheid meerwaarde kan worden gecreëerd.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.