Bravoflex: Flexibele vervoersservice op afroep voor reizigers in Midden-Brabant

18 september 2023Verkeer en vervoerBevat visueel element: Foto

Het openbaar vervoer in Loon op Zand, Dongen en Waalwijk wordt aangevuld met Bravoflex. Dat is een flexibele vervoersservice op afroep die alle dagen van de week beschikbaar is.

Openbaar vervoer is essentieel om lokale voorzieningen op een duurzame en betaalbare manier bereikbaar te houden. De bus en trein zijn hiervoor de basis. Naast de drukke verbindingen zijn er in dunbevolkte gebieden ook haltes waar de bus wat minder vaak komt. Of plekken waar de bushalte (te) ver weg is. Voor die locaties starten de provincie Noord-Brabant, Regiovervoer Midden-Brabant en de gemeenten Loon op Zand, Dongen en Waalwijk deze maandag 18 september een pilot met Bravoflex.

Hoe werkt het?

Bravoflex is de extra vervoerservice op afroep, zonder vaste route of dienstregeling. Wie Bravoflex bestelt, wordt vanaf een halte naar keuze naar een van de zes OV-overstaphaltes gebracht. Dit is een bushalte of treinstation met een goede aansluiting op het reguliere OV. Reizigers kunnen hiermee alle dagen van de week én in de avonduren van een reguliere halte in de buurt naar het dichtstbijzijnde OV-overstaphalte reizen, en weer terug. Een rit is gemakkelijk te reserveren met de speciale Bravoflex app. Je bepaalt zelf hoe laat en bij welke halte je wordt opgehaald. Reizigers zonder app kunnen hun rit telefonisch boeken.

Extra haltes

Voor Bravoflex worden ook drie extra haltes toegevoegd op plekken waar nu geen openbaar vervoer rijdt. Het industrieterrein Tichelrijt in Dongen krijgt twee haltes: aan de Steenstraat (bij het AVIA-tankstation) en De Hak (bij gemeentewerf De Coolhof). Daarmee kun je voortaan van en naar bushalte Middellaan in Dongen en het NS station in Rijen reizen. De Moer heeft met de extra Bravoflex-halte aan de Zijstraat, nabij de kerk, een verbinding met het busstation in Loon op Zand en de bushalte Middellaan in Dongen.

Nieuw ingrediënt

"Voor Bravoflex zetten we dezelfde busjes in als die nu al rondrijden voor bijvoorbeeld het WMO-vervoer in de regio”, zegt gedeputeerde mobiliteit Stijn Smeulders. "Een slimme combinatie dus, die helpt om Brabant nog beter bereikbaar te maken. We voegen eigenlijk een extra ingrediënt toe om op alle dagen van de week van A naar B te komen. Dat past ook helemaal in onze visie op gedeelde mobiliteit. We hopen dat reizigers in de regio Bravoflex vanaf vandaag goed weten te vinden.”

Wat kost Bravoflex?

De kosten bestaan uit een opstap- en kilometertarief. De ritprijs wordt berekend aan de hand van de kortste route van A naar B. Dus ook wanneer de chauffeur omrijdt vanwege een omleiding of om een andere reiziger op te halen, betaal je toch de prijs van de kortste route.

Als er op een werkdag tussen 07.00 uur en 18.00 uur binnen een half uur géén directe busverbinding is tussen de Bravoflex halte en het OV-overstappunt, betaal je een opstaptarief van slechts € 1,08 en het kilometertarief € 0,188. Op andere momenten is het opstaptarief € 2,70 en het kilometertarief € 0,47. Bij het plannen van een rit in de Bravoflex app, ziet de reiziger direct wat de totale reis kost.

Experiment

De pilot met Bravoflex in deze regio is een samenwerking van provincie Noord-Brabant, Regiovervoer Midden-Brabant en de drie gemeenten. Dit wordt uitgevoerd door Transdev. De pilot loopt tot eind 2024 en wordt dan geëvalueerd. Ook in andere regio’s in Noord-Brabant is al geëxperimenteerd met deze flexibele vervoerservice. Op dit moment rijdt Bravoflex ook in Bergen op Zoom, Moerdijk, Halderberge, Drimmelen en Altena.

Mix van vervoer

Het openbaar vervoer in Brabant beperkt zich al lang niet meer tot de trein, de bus, buurtbus en de (deel)taxi. Technologische ontwikkelingen en nieuwe mobiliteitsdiensten maken steeds meer innovatieve vervoersconcepten mogelijk. We hebben het dan over mobiliteit als dienst. Met een mix van vervoermiddelen, afgestemd op de eigen wensen van de reiziger. Niet alleen traditioneel ov, maar ook flexconcepten, zoals Bravoflex, vallen er onder. Net zoals bijvoorbeeld meerijddiensten, deelauto’s, deelfietsen en vrijwilligersinitiatieven uit de samenleving.

Een vervoersysteem, waarbij de reiziger zelf de reis samenstelt op basis van de mogelijkheden op de route en zijn/haar eigen wensen. Met ‘mobiliteitshubs’ waar de mobiliteitsvormen bij elkaar komen en handige apps voor de reiziger. Zo houden we Brabant bereikbaar en kunnen mensen blijven meedoen aan de samenleving.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.