Continuïteit voor proeflocatie AgroProeftuin de Peel

7 augustus 2023Landbouw en voedselBevat visueel element: Foto

De provincie stelt de komende 10 jaar 30 hectare landbouwgrond beschikbaar voor de proeflocatie van AgroProeftuin de Peel. Samen met 5 aangrenzende hectaren van de gemeente Maashorst mag AgroProeftuin de Peel deze blijven inzetten als gebied voor landbouwinnovatie. Op de proeflocatie doen een groot aantal partijen al meer dan 5 jaar gezamenlijk onderzoek naar kringlooplandbouw, vooral op het gebied van akker- en tuinbouw.

Op de proeflocatie kunnen 15 boeren, tuinders en andere vernieuwers zelf laagdrempelig proeven vormgeven en uitvoeren. Daarmee draagt het initiatief bij aan het ontwikkelen en verspreiden van opgedane kennis.

Innovaties in de praktijk

Gedeputeerde Elies Lemkes-Straver, innovatiemanager Ronald Luijkx (AgriFood Capital) en Jeroen van den Heuvel (wethouder Duurzaamheid, Groen en Recreatie van de gemeente Maashorst én voorzitter van AgroProeftuin de Peel) bekrachtigden de overdracht van de grond.
Elies Lemkes–Straver: “Dit past goed bij de gestelde doelen uit het beleidskader Landbouw en Voedsel voor het sluiten van kringlopen, verbeteren van water- en bodemkwaliteit, versterken biodiversiteit (De verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied.) en de eiwittransitie. De proeftuin biedt gelegenheid om in de praktijk innovaties toe te passen. Daarmee kunnen we de werkzaamheid voor bodem biodiversiteit en water- en klimaatdoelen toetsen, en ook de economische haalbaarheid. Deze stap kan de samenwerking in de voedselketen verder versterken.”

Experimenten

Ook de gemeente Maashorst is blij met de volgende stap in dit waardevolle initiatief. Jeroen van den Heuvel: “Dit is echt een mijlpaal, samen hebben de gemeenten in het samenwerkingsverband RNOB (Regio Noordoost Brabant) hun nek uitgestoken. Hier is veel energie ingestoken. We leveren hiermee op grondgebied van Maashorst een waardevolle bijdrage aan de transitie van de landbouw en de experimenten die daarvoor nodig zijn. De hele regio kan vervolgens gebruik maken van de kennis die hier wordt opgedaan.”
“Met deze voorzetting kunnen we de huidige praktijkproeven nog verder verbeteren", haakt Ronald Luijkx in. "Bijvoorbeeld door meerjarige experimenten met nieuwe gewassen of teeltmethoden op te zetten. Continuïteit voor de proeflocatie is van groot belang om experimenten te laten uitgroeien tot toepasbare landbouwpraktijk.”


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.