Het Cultuurfonds Noord-Brabant investeert € 60.000 in nieuwe makers

20 februari 2024Cultuur, erfgoed, sport en vrijetijdBevat visueel element: Foto

Mooi nieuws voor Brabantse makers die maximaal 5 jaar zijn afgestudeerd: de Nieuwe Makersregeling wordt per 1 april 2024 opnieuw opengesteld. Ook zijn er 3 wildcards beschikbaar voor makers die al langer actief zijn. De Makersregeling heeft tot doel creatieve professionals ruimte, tijd en vertrouwen te bieden om een aaneengesloten periode volledig te kunnen focussen op een artistiek proces.

Makers uit alle kunstdisciplines kunnen een aanvraag doen voor het aangaan van een artistiek project, experiment en/of maakproces. Denk bijvoorbeeld aan tijd voor idee- of tekstontwikkeling, het maken van nieuw werk, maar ook aan een publiekspresentatie, uitwisseling of het aangaan van een samenwerkingstraject. In 2023 werd de Makersregeling gelanceerd. Het Cultuurfonds investeerde in 20 projecten: van de korte dansfilm ‘Home’ door Bai Lie Wiegmans tot het boek ‘Het jong verliezen van een ouder’ van illustrator Jill Heesbeen (zie afbeelding).

Criteria

  • Aanvragers wonen en werken in Brabant.
  • Maximaal 5 jaar geleden afgestudeerd aan een kunstopleiding (mbo/hbo) of
  • in het geval van autodidacten - maximaal 5 jaar werkzaam als kunstprofessional.
  • Aanvragers ontvangen geen financiële bijdrage vanuit een van de Brabantse talenthubs.

Wildcards

Voor de openstelling in 2024 zijn 3 wildcards beschikbaar voor uitzonderlijke makers uit Brabant die niet aan de criteria voldoen, maar het bestuur weten te overtuigen met een bijzonder artistiek project of proces. Ga voor meer informatie over de criteria en procedure naar cultuurfonds.nl.

Aanvragen

Makers kunnen hun idee (video)pitchen via het aanvraagportaal van het Cultuurfonds. Uit de inzendingen wordt een selectie gemaakt op basis van artistieke kwaliteit. Per aanvraag wordt € 4.000 toegekend. Aanvragen kunnen van 1 april tot en met 15 mei 2024 worden ingediend.

Spreekuur

Bezoekers van The Art Department, het festival voor animatoren/illustratoren en filmmakers, die meer willen weten over de regeling kunnen langskomen in de Industry Garden in het Klokgebouw Eindhoven. Daar kun je donderdag 18 april van 10.00 - 12.00 uur terecht met vragen. Daarnaast is er op die donderdag van 14.00 - 16.00 uur een telefonisch spreekuur via 06 47 41 28 28.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.