Definitief Programma van Eisen OV-concessie West-Brabant vastgesteld

2 februari 2023Verkeer en vervoerBevat visueel element: Foto

Het definitieve Programma van Eisen voor de OV-concessie West-Brabant is vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Op het conceptprogramma zijn 184 reacties ontvangen. In het definitieve programma zijn een aantal aanpassingen gedaan, onder meer de vereisten voor lijnen naar de onderwijsinstelling Curio Prinsentuin in Andel. Daarnaast wordt de nieuwe vervoerder verplicht een app/platform aan te bieden voor Mobility as a Service.

Vervoerder in december bekend

Een andere aanpassing is dat de nieuwe vervoerder de rol van mobiliteitsmakelaar krijgt. Hij moet een app/Mobility as a Service-platform aanbieden waarin reisinformatie over het OV en andere vervoersvormen staat. Met de app/het platform moeten reizigers ook ritten van de hubtaxi en haltetaxi in West-Brabant kunnen boeken. Zoals beschreven in de provinciale visie Gedeelde mobiliteit is maatwerk zoeken we daar waar per rit slechts enkele reizigers gebruik maken van het OV naar alternatieven. In ieder geval zal vanaf de nieuwe concessie in heel West-Brabant de hubtaxi rijden. Deze is overdag op doordeweekse dagen, als er geen ander OV-alternatief is, beschikbaar tegen OV-tarief.

Vervolg

De volgende stap in het proces is het openstellen van de aanbestedingsprocedure. Halverwege maart kunnen geïnteresseerde marktpartijen inschrijven en het bestek opvragen. In december wordt bekend wie vanaf juli 2025 de nieuwe vervoerder in West-Brabant is. Met deze nieuwe OV-concessie is 32,55 miljoen euro aan subsidie per jaar mee gemoeid.

Meer informatie

Het definitieve Programma van Eisen en de Nota van Beantwoording is te vinden op brabant.nl/ovwestbrabant.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.