Doorgaande kruising Knegselsedijk en Steenovens in Eersel geopend

9 maart 2023Verkeer en vervoerBevat visueel element: Foto

Vandaag de officiële opening van de doorgaande kruising Knegselsedijk en Steenovens in Eersel. Gedeputeerde Suzanne Otters van de provincie Noord-Brabant plantte samen met wethouder Steven Kraaijeveld symbolisch een boom op de kruising. De weg is een belangrijke doorgaande weg voor Eersel van en naar de A67.

Eersel is zo weer toekomstbestendig ingericht met oog voor zowel de leefbaarheid als de bereikbaarheid van de omliggende dorpen. Een mooi moment om te vieren.

Verkeersveiligheid en duurzaam vervoer

De gemeente Eersel wil het verkeer dat van en naar de snelweg A67 rijdt meer sturen, zodat de verkeersoverlast afneemt voor de omgeving en de omliggende dorpen. Hiervoor zijn de T-splitsingen veranderd in een doorgaande route. Deze doorgaande route zorgt voor een betere en natuurlijkere doorstroming van verkeer. Het bedrijventerrein Meerheide, het E3 strand en de omliggende dorpen blijven zo goed bereikbaar, terwijl de verkeersdruk voor de directe omgeving afneemt. Het vrij liggende fietspad aan de Knegelsedijk draagt bij aan de verkeersveiligheid, maar stimuleert de fiets als duurzaam vervoer.

Bereikbaarheid economische toplocaties

De nieuwe situatie is mede mogelijk gemaakt met subsidie van de provincie. “Voor het borgen van een gezond economisch klimaat is het nodig dat de ontsluiting van de economische toplocaties optimaal is", vertelt Suzanne Otters. "Daarom hebben we de inprikker vanaf bedrijventerrein Meerheide bij Eersel op de A67 mogelijk gemaakt."


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.