Meer eigenaren van maatschappelijk vastgoed krijgen hulp bij verduurzamen

8 september 2023EnergieBevat visueel element: Foto

Het Ontzorgingsloket Maatschappelijk Vastgoed heeft zijn doelgroep uitgebreid. Het loket biedt tot eind 2024 kosteloos advies en begeleiding voor meer vastgoedeigenaren die hun gebouw(en) willen verduurzamen.

Er is veel maatschappelijk vastgoed in Brabant. Van religieuze instellingen tot dorpshuizen en van scholen tot culturele ANBI's (Algemeen nut beogende instellingen). Zij kunnen en willen wel verduurzamen, maar het is niet altijd makkelijk. Wat is er mogelijk? Hoe pak je dit aan? Daarbij helpt het Ontzorgingsloket Maatschappelijk Vastgoed. Dit advies is kosteloos. Het geeft de pandeigenaren inzicht in de duurzame kansen van hun pand(en) en hoe deze gefinancierd kunnen worden.

Voorheen konden alleen maatschappelijk vastgoedeigenaren uit gemeenten met minder dan 25.000 inwoners zich aanmelden bij het loket. Nu geldt voor gemeentelijk vastgoed dat de gemeente op 1 oktober 2022 tot 50.000 inwoners mag hebben. Voor de overige maatschappelijke vastgoedeigenaren zit er geen beperking meer op het aantal inwoners. Deze mogen dus uit alle Brabantse gemeenten meedoen.

Hoe werkt het?

Het ontzorgingsproces gaat als volgt. Pandeigenaren melden zich aan bij het loket via dit aanmeldformulier. Check van tevoren of u aan de voorwaarden voldoet. Een duurzaamheidscoach van het loket beoordeelt of het pand geschikt is voor deelname en neemt contact met u op. Hierna volgt een intakegesprek om te bepalen wat er nodig is qua verduurzaming en welke hulp het loket kan bieden. Als de wensen en mogelijkheden overeenkomen, zal de coach een ontzorgingsvoorstel doen. Als u akkoord gaat met dit voorstel, tekenen we een intentieovereenkomst. Daarna wordt een verduurzamingsadvies opgesteld voor de pand(en).

Bent u of kent u iemand die maatschappelijk vastgoed in bezit heeft en is er interesse om te verduurzamen? Voldoet u aan de voorwaarden? Meld u dan aan voor het Ontzorgingsloket Maatschappelijk Vastgoed.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.