Elies Lemkes-Straver en Erik Ronnes nemen afscheid als gedeputeerden

8 september 2023BestuurBevat visueel element: Foto

In de extra vergadering van Provinciale Staten op vrijdag 8 september is er afscheid genomen van gedeputeerde Elies Lemkes - Straver van Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede welvaart en gedeputeerde Erik Ronnes van Ruimte en Wonen en coördinerend portefeuillehouder Stikstof. Zij maakten sinds mei 2020 namens het CDA deel uit van het college van Gedeputeerde Staten.

Elies Lemkes – Straver (Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede welvaart)

In de achterliggende bestuursperiode kwamen de maatschappelijke verhoudingen rondom de landbouw in toenemende mate op scherp te staan en de rol van de gedeputeerde als verbinder met de sector werd daarmee bepaald niet makkelijk. Ondanks het complexe speelveld voerde Lemkes een duidelijk koers en zette zij in op de toekomst van de landbouw, stuurde zij op innovatie en vernieuwing van de sector met altijd centraal daarin de ontwikkelkansen voor boeren.

Landelijk speelde Lemkes een belangrijke rol bij de ingewikkelde gesprekken en onderhandelingen over het landbouwakkoord. Als enige gedeputeerde in Nederland was zij voor die gesprekken uitgenodigd en heeft zij maximaal haar kennis ingezet en daarmee een grote en betekenisvolle rol gespeeld.

De inzet was overigens breder dan landbouw. Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, drie extra gezonde jaren voor de Brabanders en de brede welvaart zijn ook dossiers waaraan zij werkte.

Erik Ronnes (Ruimte en Wonen en coördinerend portefeuillehouder Stikstof)

De slag om de ruimte in Brabant liep als een rode draad door het ruimtelijk en stedelijk beleid in de afgelopen jaren. Ronnes boog zich over kwesties als ruimte om te wonen, te werken, ruimte voor de landbouw, de natuur en ruimte ook voor het water. Met name de versnelling van het aantal te bouwen huizen, en daarbij zeker ook oog voor betaalbare huizen voor elke Brabander, was een speerpunt. Met inzet en betrokkenheid van de regio’s is er tempo gehouden.

Ruimte is ook schaars voor bedrijven. Met voor Nederland uniek beleid op met name de toekomstige ontwikkeling van XXL Logistiek heeft de provincie, ook weer samen met de regio’s, daarin helder beleid geformuleerd.

Het Rijk heeft de provincies de opdracht gegeven de regie te pakken in ruimtelijke processen. Kortom: werk een heldere visie uit en zet lijnen uit naar de toekomst. Dit als Brabantse inbreng voor de komende nationale nota Ruime. Daaraan is onder aanvoering van Ronnes in de afgelopen jaren hard gewerkt.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.