Engelen en Gilze nieuwe locaties voor mobiele luchtmeetstations

22 juni 2023MilieuBevat visueel element: Foto

De mobiele luchtmeetstations van de provincie Noord-Brabant vervolgen hun tour door Noord-Brabant. De locaties in de inmiddels vierde meetperiode zijn Engelen in ’s-Hertogenbosch en Gilze in Gilze en Rijen. De mobiele meetstations zullen daar vanaf de eerste week van juli operationeel zijn. De mobiele meetstations komen uit Prinsenbeek (Breda) en Graspeel (Maashorst).

Gedeputeerde Hagar Roijackers (Milieu): “De provincie wil dat Brabant een fijne en gezonde provincie is om in te wonen, werken en leven. Schone lucht is daarvoor een basisvoorwaarde.” Om uitvoering te geven aan de twee moties ‘Gezonde Lucht’ en ‘Meer Meetpunten’ van Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten twee mobiele luchtmeetstations aangeschaft. Deze stations meten gedurende vijf jaar op verschillende plekken in Brabant de luchtkwaliteit.

In de eerste week van juli gaan de twee meetstations voor meetperiode vier naar hun nieuwe locaties in Engelen en Gilze. Zij zullen daar een half jaar de luchtkwaliteit meten. De resultaten van de metingen in Engelen en Gilze worden in februari 2024 verwacht. Het meetverzoek in Engelen is gedaan door bewoners van Engelen. Het dorp Engelen ligt nabij de A59 en in de nabijheid van enkele industrieterreinen. Hierdoor maken sommige bewoners zich zorgen over de luchtkwaliteit. De bewoners willen graag inzicht in de luchtkwaliteit. De gemeente Gilze en Rijen heeft het verzoek ingediend voor een mobiel meetstation in Gilze. Dit vanwege de directe ligging aan de A58 en de nabijheid van de militaire luchthaven. Wethouder Corné Machielsen (Gilze en Rijen): “We zetten actief in op het verbeteren van onze luchtkwaliteit, maar kunnen dat niet alleen. Dankzij de provincie krijgen we meer inzicht in de invloed van de snelweg en de vliegbasis hierop.”

Vier meetperiodes

De mobiele luchtmeetstations starten in juli aan de vierde van in totaal tien meetperiodes. Rosmalen en Etten-Leur hadden begin 2022 de primeur. Daarna kwamen Graspeel en Baarle-Nassau aan de beurt in het tweede deel van 2022. Vanwege de verhoogde concentraties ammoniak is besloten om de meetperiode in Graspeel te verlengen met nog een half jaar. Het andere meetstation ging begin 2023 naar Prinsenbeek (Breda). En nu gaan de meetstations verder op hun reis door Brabant naar Engelen en Gilze. De resultaten van de metingen in Prinsenbeek en Graspeel zijn na de zomer bekend.

De mobiele luchtmeetstations meten ammoniak, vluchtige organische stoffen, stikstofdioxide en fijnstof. Metingen geven informatie over de gemeten concentratie van stoffen op de betreffende meetlocatie; door langere tijd op één plek te meten, kunnen verschillen in meteo-omstandigheden (windrichting, weersomstandigheden) worden uitgemiddeld. Dat geeft een betrouwbaar resultaat over de luchtkwaliteit.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.