Erik Ronnes waarnemend burgemeester in Sint-Michielsgestel

22 september 2023BestuurBevat visueel element: Foto

Voormalig gedeputeerde Erik Ronnes is door de commissaris van de Koning, Ina Adema, met ingang van 1 oktober 2023 benoemd tot waarnemend burgemeester in de gemeente Sint-Michielsgestel. De benoeming kwam tot stand in overleg met een delegatie uit de gemeenteraad.

Erik Ronnes werd, na een loopbaan bij het bedrijfsleven, raadslid en vervolgens wethouder in de gemeente Boxmeer. In 2015 werd hij gekozen tot lid van de Tweede Kamer voor het CDA. In 2020 werd hij gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Wonen en was hij coördinerend portefeuillehouder stikstof.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.