Gebiedsgerichte aanpak in online magazine

27 maart 2024Bevat visueel element: Foto

Met de groenblauwe gebiedsgerichte aanpak werkt de provincie aan een Brabants landelijk gebied waar onze bodem, ons water en onze lucht op orde zijn.

Deze grote opgave omvat vele gebiedsprocessen en uitvoeringsprojecten. Van de Brabantse Wal in het puntje van West-Brabant tot Vitale Peel op de grens van Noord-Brabant en Limburg. Allen processen van vele jaren.

Online magazine

Wat gebeurt er in de gebieden? Welk werk is er in het afgelopen jaar verzet? En wat staat er in 2024 op de planning? Een online magazine geeft antwoord op deze vragen.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.