Gedeputeerde Bas Maes geïnstalleerd

5 april 2024BestuurBevat visueel element: Foto

Provinciale Staten hebben Bas Maes benoemd als gedeputeerde voor de provincie Noord-Brabant. Bas Maes zal zich voor de resterende 3 jaar van deze bestuursperiode inzetten voor de portefeuille Energie, Cultuur, Sport, Erfgoed en Vrijetijdseconomie.

Bas Maes is al geruime tijd actief voor de SP. Hij was 12 jaar actief voor de Bredase gemeenteraad, waarvan 6 jaar als fractievoorzitter. Ook was hij 6 jaar beleidsmedewerker voor de Tweede Kamerfractie in Den Haag. De laatste 4 jaar werkte hij als bestuursadviseur, eerst bij de gemeente Schiedam en later bij Waterschap Brabantse Delta.

Gedeputeerde Maes: “De kans om nu als bestuurder verantwoordelijkheid te nemen, bood zich plots aan. De inhoud van het akkoord heeft me over de streep getrokken. De energietransitie is niet alleen belangrijk om klimaatverandering tegen te gaan. Het is ook nadrukkelijk een sociaaleconomisch vraagstuk. Hoe zorgen we ervoor dat iedere Brabander mee kan doen en mee kan profiteren? Ook aan cultuur en sport moet iedereen mee kunnen doen. Daarom werken we aan een breder en meer divers aanbod.”


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.