Gemeente Zundert wint Aandeslag-Trofee 2022

11 januari 2023Ruimtelijke ontwikkelingBevat visueel element: Foto

De gemeente Zundert is de winnaar van de Aandeslag-Trofee 2022. Op 10 januari reikte minister Hugo de Jonge de trofee uit aan Marien Provoost, projectleider bij de gemeente Zundert. Met het project Zundert Floreert werkt een breed opgezet samenwerkingsverband aan de Omgevingswet door het ontwikkelen van diverse gebiedsvisies en concrete initiatieven.

Het buitengebied van Zundert is in 7 gebieden verdeeld; 1 daarvan is de Pannenhoef.

Samenwerken als collectief

Samen het gebied mooier, beter en vitaler maken. Dat is het doel van Zundert Floreert. ‘Met een houding van ieder voor zich komen we er niet’, vertelt Marien Provoost. ‘Daarom werken we als collectief samen met de overheid, dorpsraden, ondernemers, ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie) en andere partners in de regio.’ Met elkaar bekijken ze nieuwe initiatieven in het gebied. En zorgen ze dat ieder plan zoveel mogelijk meerwaarde heeft voor de omgeving. Het resultaat: duurzame initiatieven en gebiedsvisies waar het hele collectief achter staat.

Minister Hugo de Jonge benadrukte de vanzelfsprekendheid van integraal werken. en de wet die dat faciliteert: 'Stel, dit was de oprichtingsvergadering van een land. Zouden we dan voor 1 Omgevingswet of voor 26 aparte wetten kiezen?'

Gedeputeerde Erik Ronnes (Ruimte en Wonen) is verheugd: “De pilot is een waardevolle proef gebleken die ons zeker gaat helpen in de toekomst. Vooral waardevol is de samenwerking tussen de 3 overheden, waarbij niet meer sectoraal, maar integraal wordt gewerkt. Mooi dat met het winnen van deze trofee de lessons learned aandacht krijgen.”

Aandeslag-Trofee

In heel Nederland werken overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven met elkaar aan projecten om zich voor te bereiden op de Omgevingswet. Deze projecten onderscheiden zich met een duidelijk probleemoplossend karakter en verdienen het om in het zonnetje te worden gezet. Daarom organiseert het programma Aan de slag met de Omgevingswet jaarlijks een verkiezing voor de Aandeslag-Trofee.
De gemeenten Rotterdam en Veenendaal waren eveneens genomineerd voor de Aandeslag-Trofee van 2022.

Geleerde lessen

De afgelopen periode is een boek en een digitaal magazine over Zundert Floreert gepubliceerd. Het boek Zundert Floreert, de Kwekerij geeft antwoord op de vraag ‘Wat lukt samen wel, dat alleen niet lukt?’ en is gratis te downloaden via: cirql.eu In het digitale magazine Kaartenbak Zundert Floreert staan geleerde lessen, tips, ervaringen van de partners voor een succesvolle gebiedsgerichte aanpak. De publicaties geven een inkijk in de werkwijze van Zundert Floreert en is ook bedoeld om anderen vooruit te helpen.

Meer informatie


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.