Geopark Schelde Delta krijgt UNESCO keurmerk

28 maart 2024Water en bodemBevat visueel element: Video

UNESCO heeft Geopark Schelde Delta vandaag officieel erkend als Global Geopark. Dat betekent dat UNESCO het grensoverschrijdende gebied van het Schelde estuarium zó geologisch, cultuurhistorisch en landschappelijk uniek vindt dat de regio zich voortaan een UNESCO Global Geopark mag noemen.

Downloads

Nergens ter wereld is de wisselwerking tussen mens en water -de samenwerking én de tegenwerking- nog zo zichtbaar in het landschap als in de Schelde Delta. Een evenwicht vinden tussen het goede en het nodige in dit dynamische landschap is moeilijk, en verdient alle aandacht die een Geopark-status biedt. In het Brabantse deel van het park liggen het Grenspark Zoom-Kalmthoutse Heide, de Noordpolder, de voormalige kalksteengroeve Boudewijn, de Dintelse Gorzen en Cruijslandse Kreken, die een rijke geschiedenis van het gebied kennen.

Grensoverschrijdend

Vijf provincies (Noord-Brabant, Zeeland, Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen) hebben grensoverschrijdend samengewerkt en tien jaar geleden het initiatief genomen om in aanmerking te kunnen komen voor het UNESO-keurmerk. Hiervoor werd samengewerkt met meer dan 60 gemeentebesturen, kennisinstellingen en de toeristische organisaties. Bij elkaar genomen gaat het om zo’n 150 organisaties.

Beleving

Saskia Boelema, gedeputeerde Water en Bodem van de provincie Noord-Brabant: “Het is fantastisch dat Geopark Schelde Delta nu deze officiële Unesco-erkenning heeft ontvangen. Dit gebied is dynamisch en uniek in vele opzichten. Ik ben trots op het feit dat we samen met de provincies Zeeland, Antwerpen, West- en Oost-Vlaanderen en vele organisaties, instellingen, inwoners en ondernemers het verhaal van dit bijzondere gebied op de kaart zetten. Deze erkenning voelt als een kroon op de samenwerking. Met het Unesco Global Geopark-keurmerk kunnen we de unieke kenmerken van dit gebied nog verder zichtbaar en beleefbaar maken. Daar verheug ik me op.”

50 miljoen jaar jong

Het huidige landschap van Geopark Schelde Delta is een verhaal van 50 miljoen jaar bodemdaling en -opheffing, van stijging en van daling van de zeespiegel, van getijdenwateren, rivieren en klimaatverandering. Daarnaast toont het de afwisselende rol van natuurlijke processen en menselijke invloeden van de laatste tweeduizend jaar: de Deltawerken, kleiputten voor de baksteennijverheid, turfwinning voor energie en zout, houtkap voor de bouw en gecontroleerde overstromingsgebieden.

Internationaal keurmerk voor geologie

Een erkenning als UNESCO Geopark is een keurmerk dat internationale aandacht schenkt aan het geologisch erfgoed van een gebied, en de daarmee samenhangende cultuurhistorie. Dit geeft initiatieven voor onderzoek, natuur- en landschapsbeheer en duurzaam toerisme dan ook meer kans op (Europese) fondsen. UNESCO hecht ook veel belang aan de educatie, de lokale tradities en de holistische aanpak van de geoparken. Na de Hondsrug in Drenthe en Groningen (2013) is Geopark Schelde Delta het tweede gebied in Nederland dat een Global Geopark-status van UNESCO heeft verworven.

Ontdek het zelf

Het voorjaar is aangebroken. Wandel of fiets een van de vele routes om het Unesco Global Geopark Schelde Delta te ontdekken. Bezoek de website van het geopark.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.