Goed nieuws over de Lbv en Lbv-plus

8 april 2024Landbouw en voedselBevat visueel element: Foto

Het budget voor de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en Lbv-plus is verhoogd met bijna € 1,45 miljard. Ook is de aanvraagperiode van de Lbv-plus verlengd tot en met 20 december 2024. De Europese Commissie heeft dit goedgekeurd op maandag 8 april 2024.

Wat betekent dit voor de Lbv?

Door het extra budget kan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) eerder beginnen met het versturen van beslissingen. Aanvragers krijgen hun beslissing zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 juni 2024. Het budget voor de Lbv was eerst verdeeld over 3 soorten veehouderijen: varkenshouderijen, pluimveehouderijen en melkveehouderijen. Door het extra budget is deze verdeling niet meer nodig.

Wat betekent dit voor de Lbv-plus?

Vanaf nu kan RVO weer positieve beslissingen versturen voor de Lbv-plus. Het budget was namelijk op. Daardoor verstuurden RVO tijdelijk geen positieve beslissingen. In de tussentijd beoordeelden zij wel de aanvragen.

Waarom Lbv-plus langer open?

Later dit jaar komen er meer regelingen uit de aanpak piekbelasting. Bijvoorbeeld voor het verplaatsen of innoveren van uw bedrijf. Doordat de Lbv-plus langer open blijft, zijn straks verschillende regelingen tegelijk beschikbaar. Zo kunnen ondernemers beter een keuze maken voor de toekomst van hun bedrijf.

Meer informatie: Als agrarisch ondernemer minder stikstof uitstoten (rvo.nl)


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.

Direct naar