Gordels redden levens: campagne provincie, politie en partners in Brabant

18 maart 2024Verkeer en vervoerBevat visueel element: Foto

Één klik. Twee keer zo veilig; zo heet de nieuwe campagne van Brabant gaat voor NUL verkeersslachtoffers, in samenwerking met de Brabantse politie-eenheden. De boodschap van de campagne is dat je als automobilist 2 keer veiliger rijdt als je een gordel draagt. Een handeling die nog steeds niet voor alle weggebruikers een gewoonte blijkt. Zo droeg in 2018 en 2019 één op de 3 verkeersdoden in Brabant geen gordel.

Die schrijnende conclusie is één van de redenen om een nieuwe campagne rondom het thema te ontwikkelen. In parkeergarages, bij benzinestations, in abri’s en op andere plekken langs de weg zien automobilisten vanaf vandaag steeds dezelfde boodschap terugkomen. Ook via (sociale) media van de provincie en haar partners wordt ‘Eén klik. Twee keer zo veilig’ onder de aandacht gebracht.

Nieuwe campagne

De campagne laat zien dat één simpele handeling de veiligheid fors kan vergroten. Zo concludeerde SWOV, het nationaal instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek, twee jaar geleden nog dat de kans op ernstig letsel of een dodelijke afloop bij een ongeval met 60% afneemt als een inzittende voorin de auto een driepuntsgordel draagt. Voor passagiers op de achterbank is dat ongeveer 44%. Het doel van de campagne is dan ook dat veel meer Brabanders een gordel gaan dragen.

Veilig thuiskomen

“Als Brabant behoren we helaas tot de provincies met de meeste dodelijke verkeersslachtoffers”, zegt gedeputeerde Stijn Smeulders (mobiliteit). “Het is aan ons allemaal om dat aantal omlaag te brengen. Een hele kleine actie als het vastmaken van je gordel kan al een groot verschil maken. Het is belangrijk om elkaar daaraan te blijven herinneren. Deze actie kan daar enorm bij helpen.”
De campagne is onderdeel van de grotere campagne 'Brabant gaat voor NUL verkeersslachtoffers. Jouw actie telt’. De overkoepelende campagne heeft het doel weggebruikers in Brabant bewust te maken van hun rol in het verkeer, zodat iedereen veilig thuis komt. Net als de landelijke campagnes ‘Ik rij MONO’ en ‘Ben je Bob, zeg het hardop’ speelt Brabant gaat voor NUL verkeersslachtoffers in op situaties waar nog te veel verkeersslachtoffers vallen. In dit geval is dat gordeldracht.

Extra aandacht van de politie

Ook de politie ervaart tijdens reguliere handhaving vaak dat automobilisten en inzittenden geen gordel dragen. Naast de fysieke gevaren zijn er ook praktische risico’s verbonden aan het niet dragen van een gordel, waarschuwt de politie. Zo werkt het airbag-systeem bij veel auto’s niet wanneer er geen gordel is ingeklikt en keren veel verzekeringen niet uit wanneer er geen gordel wordt gedragen.
Tijdens reguliere controles is de politie altijd scherp op het dragen van een veiligheidsgordel. Met handhaving op het dragen van een gordel wil de politie niet alleen overtreders bestraffen, maar vooral bewustzijn creëren. Tijdens de Roadpoll Safety Days in maart is er in heel Europa bovendien extra aandacht voor het dragen van een gordel.

Meer informatie


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.