Grootschalige reconstructie van N284 flinke stap dichterbij na akkoord stuurgroep

26 januari 2024Verkeer en vervoerBevat visueel element: Foto

De stuurgroep N284 is het alsnog eens geworden over de uitvoering van de grootschalige reconstructie van de provinciale weg. Afgesproken is dat de provincie Noord-Brabant (€ 2,2 miljoen) en de gemeente Bladel (€ 2,3 miljoen) extra geld bijleggen voor de realisatie van een fietstunnel bij de Europalaan. De gemeenteraad van Bladel is nu aan zet om ook het laatste licht op groen te zetten.

Het vorig jaar gepresenteerde voorkeursalternatief (VKA) blijft het uitgangspunt voor de uitvoering van de reconstructie. Daarvoor legden de provincie Noord-Brabant, de gemeente Bladel en de gemeente Reusel – De Mierden eerder al € 40 miljoen op tafel. Later kwam daar gezamenlijk nog € 9,25 miljoen bij vanwege de explosief gestegen bouwkosten. Afspraken daarover werden al in december 2022 gemaakt. De provincie betaalt hiervan 90%. De gemeente Bladel 9%, Reusel – De Mierden 1%.

Financiering

Na een akkoord van het gemeentebestuur in Bladel, stemde de gemeenteraad van Bladel in maart 2023 tegen het voorstel van de stuurgroep. Met name omdat daarin een fietstunnel bij de Lange Trekken kwam te vervallen en een fietstunnel bij de Europalaan een extra bijdrage verlangde van € 4,5 miljoen van de gemeente Bladel. De provincie en de 2 gemeenten hebben nu nieuwe afspraken gemaakt over de financiering, waarbij de provincie en de gemeente Bladel de kosten voor de tunnel aan de Europalaan delen, met een verhouding van 49 om 51%. Een eventuele fietstunnel bij kruispunt Lange Trekken komt voor rekening van de gemeente. Het college van Bladel zal de gemeenteraad nu vragen om goedkeuring voor de gemaakte afspraken.

Onderhoud kan niet wachten

Als er een akkoord is, zal het project worden hervat. Samen met ingenieursbureau Royal HaskoningDHV, omwonenden en andere belanghebbenden wordt het ontwerp dan eerst definitief gemaakt. Vervolgens worden de ruimtelijke procedures gestart. De uitvoering van de reconstructie kan daarom nog enkele jaren op zich laten wachten. Zeker omdat het voorkeursalternatief alleen kan worden uitgevoerd als het binnen de stikstofnormen past.

Met het groot onderhoud kan niet worden gewacht. Door de slechter wordende technische staat van de weg kan de verkeersveiligheid in het geding komen en neemt geluidsoverlast toe. De provincie hoopt dat in het najaar van 2024 met het onderhoud kan worden gestart.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.