Guido Derks nieuwe provinciesecretaris van Noord-Brabant

4 oktober 2023BestuurBevat visueel element: Foto

Gedeputeerde Staten hebben G.H.E. (Guido) Derks per 1 januari 2024 benoemd tot algemeen directeur/provinciesecretaris van de provincie Noord-Brabant. Hij volgt waarnemer Piet Buijtels op, die de functie sinds medio 2022 vervult.

Guido Derks (47, Maastricht) is geen onbekende in het provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch. Tussen 2004 en 2011 was hij er werkzaam als bureauhoofd Ruimtelijke Ontwikkeling en directielid Ecologie. Derks ging daarna in zijn geboorteplaats aan de slag als loco-secretaris/directeur Beleid en Ontwikkeling. Tussen 2017 en juni 2022 was hij als secretaris de hoogste ambtenaar van de provincie Limburg. Momenteel is hij kwartiermaker/directeur van het project Einstein Telescope Euregio Maas Rijn.

Uitdagingen openbaar bestuur

Gedeputeerde Saskia Boelema (Organisatie) is blij met de komst van de nieuwe provinciesecretaris. “Guido kent onze organisatie niet alleen uit het verleden, maar hij is ook thuis in de uitdagingen waarmee het openbaar bestuur momenteel te maken heeft.”

De nieuwe Brabantse provinciesecretaris is geboren en getogen in Maastricht. Hij studeerde Beleidswetenschappen en Planologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daarna volgende hij verschillende studies op het gebied van openbaar bestuur. Guido Derks is getrouwd met Guuske, ze hebben 2 kinderen: Lize (10) en Mats (8).

“Ik kijk er naar uit opnieuw voor Brabant en de Brabanders aan de slag te gaan”, zegt Derks. “Brabant heeft op veel gebieden een leidende en ambitieuze agenda. Tegelijkertijd zijn er grote opgaven die visie, concrete antwoorden én uitvoeringskracht vragen. Ik ga me inspannen om dit samen met alle collega’s vorm te geven.”


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.