Handreiking optoppen moet bijdrage leveren aan versnelling woningbouw

24 mei 2024Ruimtelijke ontwikkelingBevat visueel element: Foto

De woningbouwopgave in Noord-Brabant is groot. Het is noodzakelijk alle mogelijkheden om tot versnelling van de woningbouw te komen, te benutten. De nood is immers hoog en snelheid is geboden. Een van de mogelijkheden is om de woningen die we nu al hebben beter te gebruiken, bijvoorbeeld door optoppen. Optoppen betekent dat gekeken wordt naar de mogelijkheden om op bestaande woningen of gebouwen een of meerdere nieuwe woonlagen toe te voegen, bijvoorbeeld aan een naoorlogse portiekflat met een plat dak.

De verwachting is dat hiermee snel(er) meer nieuwe woningen, tegen betaalbare prijzen gebouwd kunnen worden. En de potentie hiervoor, blijkt uit onderzoek, is groot.

Handreiking voor gemeenten en corporaties

In samenwerking tussen de provincies Zuid-Holland, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland en Noord-Brabant is met Aedes (Vereniging van woningcorporaties) gewerkt aan de Handreiking: Optoppen realisatiegids voor gemeenten en corporaties (pdf, 578 kB). Met deze handreiking is beoogd de kennis en ervaring die tot nu is opgedaan met optoppen te delen. Voor veel gemeenten en woningcorporaties is optoppen immers nieuw.

Inspirerend

De handreiking geeft praktische handvatten aan gemeenten en woningbouwcorporaties, waarmee zij aan de slag kunnen met optoppen in een eigen buurt of wijk. Zeven stappen worden doorlopen van de wil en wens om van optoppen werk te maken tot de haalbaarheid en de uitvoering. Participatie vraagt doorlopend gedurende het hele traject de aandacht. De handreiking staat vol met “Altijd doen” en is voorzien van vele voorbeelden en links. Wij verwachten dat de handreiking veel inspiratie geeft om met optoppen aan de slag te gaan.


Bestanden

Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.