Herdenken watersnoodramp 1953

1 februari 2023BestuurBevat visueel element: Foto

Op 1 februari herdenken we de watersnoodramp van 1953. 70 jaar gelden voltrok zich in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 een enorme natuurramp. 200.000 hectare grond verdween onder zout zeewater en als gevolg hiervan stierven 1.836 mensen, waaronder 247 Brabanders. Commissaris van de Koning Ina Adema staat hier vandaag samen met overlevenden bij stil, tijdens onder andere de herdenking van de watersnoodramp in Halsteren.

Fotograaf J. Zeylemaker - Watersnoodmuseum

70 jaar herdenken

De schade door de watersnoodramp was enorm; verzonken huizen, verdronken dieren en veestapels en aangetaste natuur. De Nederlandse overheid besloot; dit nooit meer! Waterveiligheid kreeg een plek middels de Deltacommissie en in 1986 werd de Oosterscheldekering in gebruik genomen. Hiermee werd op dat moment Zuidwest Nederland, waaronder West-Brabant de veiligste Delta ter wereld.

Blijven werken aan waterveiligheid

Hoogwaterveiligheid blijft onverminderd belangrijk. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel. Hevige hoosbuien boven land zorgen ervoor dat rivieren de ruimte nodig hebben om dit te kunnen afvoeren. Samen met partners in binnen- en buitenland blijven we werken aan een waterveiligheid.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.

Direct naar