Herinrichting Markdal-Zuid officieel van start

24 november 2023Water en bodemBevat visueel element: Video

In het Markdal, ten zuiden van Breda tot aan de Belgische grens, wordt de komende tijd gewerkt aan een nieuwe meanderende beek, 'de vrijstromende Mark'. Deze extra beek zorgt voor extra dynamiek naast de Bovenmark, die als levensader door het Markdal heen stroomt. Deze natuurlijke inrichting in het Markdal zorgt ervoor dat we ons beter kunnen wapenen tegen de steeds vaker voorkomende extreme buien en langdurige droogte. Mooier, ecologischer en duurzamer.

Downloads

Aan de slag!

Op 23 november 2023 werd de start van de werkzaamheden officieel gemarkeerd door Karin van den Berg, bestuurder Waterschap Brabantse Delta en gedeputeerde Hagar Roijackers (Natuur, Milieu en Brabants Programma Landelijk Gebied). De schop ging letterlijk in de grond. Naar verwachting zijn de werkzaamheden voor de zomer 2024 afgerond. Alleen het aanbrengen van nieuwe beplanting gebeurt op een later moment in verband met het plantseizoen en om verstoring van de natuur te voorkomen.

Natuur, water en wandelen en fietsen

Markdal-Zuid krijgt maar liefst 36,5 hectare nieuwe natuur! Er wordt gewerkt aan ongeveer 2,25 kilometer beekherstel. De vrijstromende Mark kronkelt door het gebied, waardoor onder normale omstandigheden het water met een bepaalde stroomsnelheid blijft stromen. Dat bevordert de biodiversiteit (De verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied.) in en om het water. Ook is het gebied rijk aan cultuurhistorie en populair bij wandelaars en fietsers. Vanuit Galder komt een fietspad waarover straks via 2 nieuw aan te leggen fietsbruggen richting Strijbeek gefietst kan worden.

Doelen nieuwe natuur in NNB

In 2027 willen de provincies in Nederland minimaal 80.000 hectare nieuwe natuur hebben gerealiseerd. Het NatuurNetwerk Brabant (NNB) is hier onderdeel van. Het is een netwerk van gedeeltelijk bestaande en gedeeltelijk nieuwe natuurgebieden die door ecologische verbindingszones (zoals natuurstroken langs sloten en beken, maar ook over land om gebieden te verbinden) met elkaar zijn verbonden. In totaal willen we hier in het gehele Markdal bijna 200 hectare nieuwe natuur realiseren met meer biodiversiteit en schoner water, beter bestand tegen klimaatverandering en met een toekomst voor de mensen die er wonen, werken en recreëren. Naast het zuidelijk deel werkt het waterschap intussen verder aan de plannen voor Markdal-Noord.

Kijk voor meer informatie over het project Herinrichting Markdal-Zuid op:


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.