Iedereen kan iets doen om de bij te helpen

21 maart 2024Natuur en landschapBevat visueel element: Video

Woensdag 13 maart kwamen ruim 40 partners van Bijenlandschap West-Brabant bij elkaar om de samenwerking voor de komende vier jaar te bekrachtigen. Van gemeenten tot waterschappen en van agrarische natuurverenigingen tot terreinbeherende organisaties. En dat is nu juist de kracht van dit netwerk: samen werken ze aan een sterk leefgebied voor bijen en bestuivers in West-Brabant. En met resultaat!

Downloads

Wat aandacht krijgt groeit

Gedeputeerde Hagar Roijackers was bij de bijeenkomst aanwezig en benadrukte het belang van werken aan biodiversiteit (De verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied.) en de noodzaak om samen te werken. “Het Bijenlandschap West-Brabant heeft in van iets kleins echt iets groots weten te maken (…). Het valt soms niet mee om mensen waardering voor de natuur mee te geven. Niet bij iedereen voelt aandacht voor onze natuur als een prioriteit. Maar wat het Bijenlandschap doet, het continu aandacht blijven schenken aan het belang van bijen en andere bestuivers, laat zien dat aandacht zorgt voor groei, Zowel voor het herstel van biodiversiteit, economie als voor de liefde voor de natuur.”

Iedereen kan iets doen

Bijen zijn goed voor meer dan 75% van onze voedselgewassen en wilde planten in de natuur. Het gaat echter niet goed met de bij, ze gaan nog steeds in aantallen en aantal soorten achteruit. “Iedereen kan iets doen”, vertelt Annemieke Doomen van het Bijenlandschap West-Brabant. “Of je nu inwoner, gemeente, agrariër of natuurbeheerder bent. Als je een stukje grond hebt kun je al nadenken over welke planten je kiest.”

Concrete maatregelen en kennis delen

Bijenlandschap West-Brabant is een netwerk van 40 partijen dat werkt aan de realisatie van een sterk leefgebied voor bijen en andere bestuivers in West-Brabant. Het netwerk bedenkt en onderneemt concrete maatregelen voor een sterke leefomgeving voor bestuivers, zoals de bijen-bufferstroken. Ze bieden agrariërs (gratis) een bijvriendelijk zaadmengsel aan om randen langs de sloten mee in te zaaien. Ook vergroten ze onderling kennis door het vertalen van wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk. Bovendien is het netwerk een open netwerk waarbij iedereen die iets wil doen voor bijen en andere bestuivers kan aansluiten. Meer informatie is te vinden op www.bijenlandschapwestbrabant.nl


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.