Impulsregeling NOVEX De Peel open

10 juli 2024Landbouw en voedselBevat visueel element: Foto

Op 3 juli 2024 is de Impulsregeling NOVEX De Peel opengesteld. Met de Impulsregeling steunt NOVEX De Peel samenwerkingsverbanden van ondernemers, inwoners en maatschappelijke organisaties die bijdragen aan het ‘Zich Ontwikkelend Perspectief' voor de Peel.

Met een bijdrage van maximaal € 25.000 wil NOVEX De Peel projecten een vliegende start geven om tot uitvoering te komen. RNOB voert de impulsregeling uit namens de samenwerkende partners, waarvan de provincie Noord-Brabant er één is. Samenwerkingsverbanden uit alle delen van de Peel kunnen subsidie aanvragen voor hun initiatieven.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een subsidie uit de Impulsregeling NOVEX De Peel moet een initiatief aan een aantal voorwaarden voldoen. Lees voordat u een aanvraag doet eerst alle informatie op
www.novexdepeel.nl/impulsregeling.

Aanvragen

De eerste aanvraagperiode loopt van 3 juli tot en met 20 december 2024. Voor het behandelen van de aanvragen geldt het volgende:

  • De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.
  • De ontvangstdatum van een volledige aanvraag geldt.
  • Alle initiatieven die aan de voorwaarden voldoen worden geaccepteerd tot het subsidieplafond is bereikt.

In 2025 is een nieuwe mogelijkheid om subsidie uit de impulsregeling aan te vragen. De tweede aanvraagperiode loopt van 7 januari tot 25 juni 2025.

Bekijk de voorwaarden en ga naar het aanvraagformulier

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de Impulsregeling op de website van NOVEX De Peel.

Wilt u op de hoogte blijven van andere ontwikkelingen van NOVEX De Peel? U kunt zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief van NOVEX De Peel.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.