Informatiepanelen en Peeltroef onthullen cultuurhistorie van Leegveld en Peel

24 april 2024Natuur en landschapBevat visueel element: Foto

Sinds kort is de omgeving van het Leegveld, aan de rand van de Deurnsche Peel, een aantal informatiepanelen en een Peeltroef rijker. De Peel barst naast de bijzondere hoogveennatuur ook van de rijke cultuurhistorie. Vanuit project Leegveld heeft de provincie geld beschikbaar gesteld om de cultuurhistorie beter beleefbaar te maken.

Project Leegveld

Het Leegveld ligt aan de rand van de Deurnsche Peel. De Deurnsche Peel is een beschermd Natura 2000-gebied met een uniek hoogveenrestant op de grens van Brabant en Limburg. Ooit was dit gebied een uitgestrekt hoogveenmoeras van honderden hectares groot. Door het uitgraven van turf is veel hoogveen verdwenen. Het overgebleven hoogveen staat onder druk en heeft te lijden onder de toenemende verdroging en hoge stikstofwaardes. Om deze unieke natuur in de omgeving van het Leegveld te behouden, was het nemen van maatregelen noodzakelijk. Met project Leegveld is de afgelopen jaren veel werk uitgevoerd en een belangrijke stap gezet om de balans tussen water, landbouw en natuur in de Peelvenen te herstellen. Dit project is in de zomer van 2023 afgerond.

Rijke cultuurhistorie

Dit unieke gebied kent een rijke geschiedenis. Om de geschiedenis van het gebied te vertellen, hebben Waterschap Aa en Maas en Staatsbosbeheer samen met verschillende kenners uit de omgeving een aantal informatiepanelen ontworpen. Elk met een verhaal over de Peel en het Leegveld. De onderwerpen verschillen van de Mussenkeet tot turfputjes, en van kanalen tot klimaatadaptatie. De informatiepanelen zijn te vinden op de rode wandelroute, langs het fietspad op het Leegveld en langs het kanaal van Deurne aan het einde van de Eikenlaan.

De Peeltroef vertelt een verhaal

Op verschillende plekken in en rond De Peel staan Peeltroeven. Peeltroeven zijn speciale herkenningspunten in het gebied die elk een deel van het verhaal van de Peelvenen laten zien. Met als rode draad; turf, oorlog en hoogveen. Deze troeven zorgen voor een optimale ‘Peelbeleving’. Bij parkeerplaats de Halte is een beeld als Peeltroef geplaatst naast de fundamenten van de oude turfstrooiselfabriek. Het kenmerkende bankje in de vorm van een turfkar met daarnaast een hoogveenzuil, zijn gemaakt door lokale kunstenaar Dirk Verberne.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.