Innovatiesubsidie mkb’ers en start-ups

31 januari 2024EconomieBevat visueel element: Video

Om als Brabantse economie concurrerend te blijven, is het belangrijk om innovatie te stimuleren. Start-ups en bestaande mkb-bedrijven hebben vaak innovatieve nieuwe ideeën, producten of diensten, maar hebben een stimulans nodig om die verder te ontwikkelen. Om ervoor te zorgen dat deze innovaties niet verloren gaan, ondersteunt de provincie ondernemers met de regeling Stimulering van Innovatie in de Regio (SIR). Op 1 februari 2024 opent de derde en laatste subsidieronde. De regeling sluit op 1 oktober 2024. Ook dit jaar geldt: “Wie het eerst komt, wie het eerst maalt”.

Downloads

Voor innovatieve mkb’ers en start-ups

Bent u een mkb-ondernemer en is uw onderneming betrokken bij de ontwikkeling van innovatieve producten, diensten of productieprocessen? En levert u daarmee een zinvolle bijdrage aan maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie, duurzame landbouw of digitalisering? Of zit uw start-up in de haalbaarheidsfase (klantvalidatie) en zoekt u naar innovatieve oplossingen en steun om uw concept op de markt te brengen? Dan kan de SIR-regeling mogelijk een uitkomst bieden.
Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen: “Slimme oplossingen voor de uitdagingen waar we voor staan, zijn niet alleen goed voor de maatschappij. Ze zorgen ook voor economische groei. Met de SIR-regeling investeren we in de toekomst van onze Brabantse economie: startups en bestaande mkb’ers nét dat extra duwtje in de rug geven waarmee ze van hun idee een succesvol product kunnen maken.”
De regeling kent een aantal voorwaarden, waaronder:

  • Het project wordt uitgevoerd in Noord-Brabant.
  • Het project moet een bijdrage leveren aan minimaal één van de acht Kennis- en Innovatieagenda’s: klimaat en energie, circulaire economie, landbouw, water & voedsel, gezondheid & zorg, veiligheid, sleuteltechnologieën, digitalisering of maatschappelijk verdienvermogen.
  • Start-ups die minder dan 3 jaar staan ingeschreven bij de KVK kunnen tot €15.000,- subsidie ontvangen voor hun project. Voor bestaande mkb-bedrijven die minimaal 3 jaar bij de KVK staan ingeschreven, is het subsidiebedrag maximaal €45.000,-.
  • De aanvraag moet ingediend worden tussen 1 februari 2024 en 1 oktober 2024. Let op: alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen.

Laat u adviseren

Voor inhoudelijke ondersteuning bij het opstellen van de aanvragen, adviseert de provincie om contact op te nemen met onderstaande regionale ontwikkelmaatschappijen. Afhankelijk van de regio waarin uw onderneming gevestigd is.

  • Voor bestaande mkb-ondernemingen: Midpoint Brabant (Midden-Brabant), REWIN (West-Brabant), Metropoolregio Eindhoven (Zuidoost-Brabant) of RNOB (Noordoost-Brabant).
  • Voor start-ups: Midpoint Brabant (Midden-Brabant), B-Wise (West-Brabant), Brainport Development (Zuidoost-Brabant) of Agrifood Capital (Noordoost-Brabant).

Subsidie aanvragen of meer weten? Neem dan een kijkje op www.toekomstbehendigbrabant.nl/sir Voor alle voorwaarden en de mogelijkheid om aan te vragen zie:
Subsidie aanvragen bestaand mkb
Subsidie aanvragen start-ups


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.