Inspraak op levensduurverlenging kernreactoren Doel en Tihange

2 mei 2023MilieuBevat visueel element: Foto

De Belgische overheid wil de levensduur van de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 verlengen met een periode van 10 jaar. Dit met het oog op het verzekeren van de elektriciteitsbevoorrading in België na 2025. Omdat de Nederlanders daar niet ver vandaan wonen en dus een belang hebben, mogen zij hun reactie laten weten.

Nederlanders kunnen volgens het verdrag van Espoo namelijk schriftelijk zienswijzen indienen op het milieueffectrapport (MER) voor deze levensduurverlenging. Het MER is in opdracht van de Belgische Federale Overheid gemaakt.

Hoe kan ik inspreken?

Inspraak is mogelijk tot en met 31 mei 2023. Het MER, de achtergrondinformatie over de procedure en de (email)adressen waar zienswijzen naartoe gestuurd kunnen worden, zijn te vinden op overheid.nl

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de mogelijkheid om in te spreken georganiseerd.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.