Inzicht in verkeersintensiteiten op provinciale wegen via nieuw dashboard

20 oktober 2023Verkeer en vervoerBevat visueel element: Foto

De provincie heeft een nieuw dashboard voor verkeersintensiteiten in gebruik genomen. Hierop is zichtbaar hoeveel verkeer er over de provinciale wegen rijdt. Daarnaast geeft het dashboard nu ook informatie over de gemeten snelheid van het verkeer en zijn er meerdere analyses mogelijk.

Inzicht in het gebruik van onze wegen is nodig voor bijvoorbeeld het onderhoud van de provinciale wegen, het aanleggen van nieuwe wegen of bij het berekenen van geluidshinder.

Actuele data

Het dashboard bevat de meest actuele data: het gaat om de aantallen voertuigen per tijdseenheid op de provinciale wegen in de periode 2018 tot en met 2022. Het dashboard is de vervanger van (dit deel van) de Kaartbank van de provincie, waar de verkeersintensiteiten eerder te raadplagen waren. Met het nieuwe dashboard is het nu ook mogelijk om benodigde gegevens te exporteren naar Excel.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.