Isidoor Hermans directeur Ontwikkelmaatschappij Fellenoord BV

4 maart 2024Ruimtelijke ontwikkelingBevat visueel element: Foto

Fellenoord BV, de publieke ontwikkelmaatschappij van de provincie Noord-Brabant en gemeente Eindhoven, heeft maandag 4 maart met trots haar directeur en raad van commissarissen (RvC) gepresenteerd. Isidoor Hermans staat vanaf nu als directeur aan het roer van de BV. Hij wordt daarmee de komende jaren het gezicht van de ontwikkelingen in het gebied.

De 5-koppige RvC wordt ingevuld door voorzitter Roger van Boxtel, Caro van de Venne, Daan van der Ree, Ingrid de Boer en Arent van Wassenaer.

Stedelijke gebiedsontwikkeling

“Dit is niet alleen een belangrijke ontwikkeling voor Eindhoven, maar voor heel Brabant”, zegt gedeputeerde Stijn Smeulders (Stedelijke Ontwikkeling). “Want rondom Fellenoord komen heel veel provinciale doelstellingen bij elkaar. Denk aan woningbouw, klimaatadaptatie, de transitie naar duurzame mobiliteit én een goed vestigingsklimaat. En dat allemaal in het hart van onze grootste stad. Dit is een unieke kans om een paar van onze grootste uitdagingen in stedelijk gebied op een grote schaal aan te pakken. Samen met gemeente Eindhoven, de nieuwe directeur én de nieuwe raad van commissarissen pakken we die handschoen op.”

Wethouder Stijn Steenbakkers (gebiedsontwikkeling KnoopXL en Brainport) vervolgd: "Met de benoeming van de directeur en de raad van commissarissen bereiken we een nieuwe mijlpaal voor de ontwikkelmaatschappij Fellenoord. Aan de noordzijde van het station liggen veel kansen en uitdagingen waarmee we verder en versneld aan de slag moeten. Met dit krachtige team en de schat aan ervaring die zij met zich meebrengen, heb ik er veel vertrouwen in dat we belangrijke stappen kunnen zetten in de realisatie van woningen, werklocaties, meer groen en het verbeteren van de leefbaarheid. Ik kijk ernaar uit om samen met Isidoor, de RvC en de provincie te gaan bouwen aan een bruisende wijk in het hart van Eindhoven én een toegangspoort voor de Brainportregio.”

Stap voorwaarts in bouwopgave Fellenoord

De Ontwikkelmaatschappij Fellenoord BV staat aan de lat voor de gebiedsontwikkeling aan de noordzijde van station Eindhoven Centraal. Met Isidoor Hermans als directeur haalt de BV een bestuurder binnen met een bewezen staat van dienst in complexe gebiedsontwikkelingen en projecten in de publieke sector. Hermans was onder meer directeur bij het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft BV. Daarnaast gaf hij leiding aan de gebiedsontwikkeling Wilderszijde, de realisatie van de innovatieve hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV en aan de ontwikkeling van station Den Haag Centraal.

Eindhoven KnoopXL

Het gebied Fellenoord, als onderdeel van Eindhoven KnoopXL, gaat met de publieke ontwikkelmaatschappij de volgende fase in. De provincie Noord-Brabant en gemeente Eindhoven hebben er groot vertrouwen in dat Hermans belangrijke en cruciale stappen voorwaarts gaat zetten in de opgaven en projecten in de gebiedsontwikkeling.
Directeur Isidoor Hermans: “Laten we er samen voor zorgen dat met de transformatie van Fellenoord een sprong wordt gemaakt naar de volgende eeuw: een leefbaar gebied en in alle opzichten duurzaam en passend bij het DNA van de stad.”

RvC: jarenlange ervaring in gebiedsontwikkeling

Naast de benoeming van de directeur heeft de ontwikkelmaatschappij ook een raad van commissarissen samengesteld. Bestaande uit vooraanstaande professionals met jarenlange ervaring in gebiedsontwikkeling, vastgoed en financiën op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Voorzitter Roger van Boxtel, Caro van de Venne, Daan van der Ree, Ingrid de Boer en Arent van Wassenaer vormen samen de vijfkoppige raad. Zij zijn betrokken geweest in de selectie van de directeur en spelen een cruciale rol in het waarborgen van een evenwichtig en effectief bestuur, dat in lijn is met de doelstellingen van de organisaties en het gebied. Om zo de gebiedsontwikkeling aan de noordkant van het station te laten floreren. "Fellenoord, op weg naar een kloppend hart van Eindhoven", aldus voorzitter Roger van Boxtel.

Ontwikkelmaatschappij Fellenoord

De gebiedsontwikkeling Fellenoord is een complexe en binnenstedelijke opgave. Een integrale ontwikkeling die niet alleen van belang is voor Eindhoven, maar juist voor de hele regio en de provincie. De samenwerking die Eindhoven en Brabant in de ontwikkelmaatschappij aangaan, is gebaseerd op gelijkwaardigheid en toont de vastberadenheid van beide overheden om blijvend de krachten te bundelen. En daarnaast samen risico te dragen om een unieke stap te zetten in de stedelijke ontwikkeling van Brabant en urgente vraagstukken zoals woningbouw, mobiliteit en voorzieningenniveau.

15.000 inwoners in 2040

De komende 20 tot 25 jaar krijgt het gebied Fellenoord een hoogwaardige kwaliteitsimpuls. Van een grijs en stenig gebied met vooral ruimte voor kantoren en wegen, verandert het naar een levendig stadshart dat dé entree tot de regio Brainport Eindhoven moet worden. Een plek met een betaalbaar en hoogstedelijk woonaanbod voor verschillende doelgroepen, veel groen, meer ruimte voor fietsers en voetgangers, inspirerende werkplekken en ruimte voor ontmoeten en verblijven. Waar nu 200 mensen wonen, zijn dat er ongeveer 15.000 in 2040.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.

Direct naar