Israëlische vlag halfstok bij provinciehuis Noord-Brabant

9 oktober 2023BestuurBevat visueel element: Foto

Dinsdag 10 oktober hangt de vlag van Israël halfstok bij het Brabantse provinciehuis. Dit als teken van grote afschuw van het geweld tegen burgers in het gebied. Dat hebben Gedeputeerde Staten besloten.

GS betreuren het buitensporig geweld over en weer. De gedachten gaan uit naar de getroffen families, vrienden en naasten van de slachtoffers en de mensen die bezorgd zijn over het lot van familie, vrienden en bekenden in de regio.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.