Kandidatuur GrensPark Kempen~Broek voor Unesco Biosfeergebied

29 september 2023Natuur en landschapBevat visueel element: Foto

Het Grenspark Kempen~Broek is door de Nederlandse en Vlaamse Unesco Commissies aangedragen om genomineerd te worden als Unesco Biosfeergebied. De erkenning is van groot belang voor het Grenspark, het betekent dat er binnen de bestaande wetgeving en beleid nóg meer zal worden samengewerkt. Daarnaast is Unesco is een sterk ‘merk’ waarvan de streek en zijn ondernemers alleen maar kunnen profiteren. Verwacht wordt dat in september 2024 duidelijk is of het Grenspark de erkenning krijgt.

In dit grensoverschrijdende gebied wordt al 23 jaar samengewerkt door ruim 40 partners waaronder alle Vlaamse en Nederlandse gemeenten (Bree, Bocholt, Maaseik, Kinrooi, Weert, Nederweert en Cranendonck) en de provincies Limburg (B), Limburg (NL) en Noord-Brabant (NL). Zeven jaar geleden werd op vraag van de provincies en de gemeenten, waarvan het Kempen~Broek deel uitmaakt, de aanvraagprocedure opgestart.
Samen met bewoners en partners werd er een management plan opgesteld om de streek de volgende tien jaar duurzaam te ontwikkelen. Daarnaast werd er een strategie uitgewerkt met de doelstellingen voor onderzoek, monitoring en educatie. Beide strategieën werden vervolgens verwerkt in de aanvraagdossiers.

Bijzonder afwisselend landschap

Door de eeuwenlange wisselwerking tussen mens en natuur bestaat het Kempen~Broek uit een bijzonder afwisselend landschap waar natte en moerassige gebieden worden afgewisseld met droge zandruggen. Het is een ware mozaïek van landschappen met moerassen, beekvalleien, vennen, bossen, heide en landbouwgebieden. Ook de dorpen en enkele steden liggen verspreid in of aan de rand van het gebied op de hogere gronden en huisvesten tegenwoordig zo’n 75.000 inwoners in totaal.
Deze landschappelijke diversiteit weerspiegelt zich in een rijke biodiversiteit (De verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied.) en het gebied heeft een belangrijke rol in het behoud van habitats en soorten in Vlaanderen en Nederland. Voor het behoud van enkele soorten speelt het gebied zelfs een essentiële rol!
Op economisch vlak is het gebied, zowel het Vlaamse als Nederlandse deel, een belangrijk landbouwgebied dat instaat voor de voedselproductie. De laatste jaren neemt het belang van toerisme als onderdeel van een duurzame plattelandseconomie sterk toe.

Een rijke geschiedenis

Gedurende eeuwen tekende de mens grenzen op het canvas van het gebied, een laatste keer in 1839 toen het een grensstreek tussen België en Nederland werd. Sporen van dit eeuwenoude grensverleden en -heden in de vorm van grenspalen, verdedigingssystemen zijn in het landschap leesbaar of maken deel uit van het gemeenschappelijke erfgoed. 
Het is een gebied met een stille, bescheiden geschiedenis. In deze streek aan de rand van de Kempen noopte de voedselvoorziening op arme ondergrond eeuwenlang tot een dagelijks gevecht om het bestaan. Een rijke cultuurhistorie vertaalt zich dan ook niet in opzichtige kathedralen of monumenten, maar in functionele gebouwen zoals de vele wind- en watermolens. Een rijke culinaire traditie en (traditionele) festiviteiten zijn levende getuigen van de veerkracht van de mensen die ondanks het dagelijkse labeur genoten van het leven.

Unesco Biosfeer-programma

Het Mens en Biosfeer-programma van Unesco werd in 1971 opgericht met als doel de ontwikkeling van een evenwichtige relatie tussen de mens en zijn natuurlijke leefomgeving. Wereldwijd zijn er 748 biosfeergebieden (waarvan slechts 23 grensoverschrijdend) in 134 landen die als icoon voor duurzame ontwikkeling dienen. In België is er voorlopig nog geen, in Nederland werd de Maasheggen in 2018 Unesco Biosfeergebied.

Meer informatie

Meer informatie is na te lezen op de website van het Grenspark, ook is het Masterplan 2024-2047 via www.rlkm.be te downloaden. Op de website van Unesco is te lezen welke andere gebieden zijn erkend als biosfeergebied.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.