Kapitaalinjectie voor natuurherstel in Brabant

26 februari 2024Natuur en landschapBevat visueel element: Foto

De staat van de natuur holt hard achteruit; 2023 was het warmste én natste jaar ooit gemeten, met daarbij een droogterecord. Het realiseren van klimaatbestendige natuur is noodzakelijk en daarom investeert het Cultuurfonds dit jaar € 2 miljoen extra via de provinciale Landschappen. Dit bedrag komt bovenop de € 1,5 miljoen waarmee het Cultuurfonds jaarlijks al bijna 300 natuurprojecten ondersteunt.

"Natuur en cultureel erfgoed zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Klimaatverandering heeft een enorme impact op het Nederlandse landschap en daarom doneren we de extra 2 miljoen aan de provinciale Landschappen. Het creëren van klimaatbestendige natuur is een prioriteit," aldus Cathelijne Broers, directeur van het Cultuurfonds. Het Cultuurfonds investeert jaarlijks meer dan € 40 miljoen in de toekomst van cultuur en natuur.

Provinciale Landschappen

Elke euro die in Europa geïnvesteerd wordt in natuurherstel levert 8 tot 38 euro op, blijkt uit onderzoek van de Europese Commissie. De provinciale Landschappen versterken al tientallen jaren de natuur en beschermen het landschap en cultureel erfgoed in Nederland.

"De Nederlandse natuur staat onder grote druk. Veel kwetsbare plant- en diersoorten dreigen uit ons land te verdwijnen, ook omdat bijna alle leefgebieden in een slechte milieuconditie verkeren. Dankzij de vrij te besteden en genereuze donatie van het Cultuurfonds kunnen onze 12 provinciale organisaties diverse, noodzakelijke herstelprojecten starten. De bijdrage van het Cultuurfonds werkt daarbij ook als financieel vliegwiel, zodat we een nog grotere impact kunnen realiseren," legt Hank Bartelink uit, directeur-bestuurder LandschappenNL de koepel voor de provinciale Landschappen.

Duurzame schooltuinen

In de provincie Noord-Brabant ondersteunt het Cultuurfonds onder andere ecologische pluktuinen met wadi of 222 vierkante meter sedum verspreid over meerdere daken en een duurzame schooltuin voor VMBO-leerlingen. De verenigingen Dorpsraad Mariaheide en Met Elkaar voor Elkaar verbinden via natuur jong en oud met elkaar. Met de extra donatie van het Cultuurfonds, kunnen er meer van dit soort projecten worden opgestart. Ook is het mogelijk om voor jouw natuurprojecten aan te vragen bij het Cultuurfonds.

De provinciale Landschappen dragen met natuurbescherming en natuurontwikkeling bij aan het herstellen van de biodiversiteit (De verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied.). Zo zijn er bufferzones gerealiseerd voor wateropvang bij hevige buien en door aanplant van gevarieerd bos wordt CO2 opgenomen, wat goed is voor bodemherstel. Een gezonde bodem houdt meer water vast en draagt dus bij aan de natuurkwaliteit.

Geef om natuur

Dat het Cultuurfonds al zo’n 60 jaar bijdraagt aan het behoud en de versterking van de natuur in Nederland kan dankzij de genereuze steun van donateurs en schenkers. Broers: "We kunnen niet zonder de schenkingen van natuurliefhebbers, want de nood is hoog om te investeren in klimaatbestendige landschappen. Op die manier kunnen we bijdragen aan belangrijke natuurprojecten, educatie, biodiversiteit en behoud van landschappen. We roepen natuurorganisaties dan ook op om een aanvraag bij ons in te dienen."


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.