Klimaatrobuuste inrichting: naar een Weerbaar Dommelland

6 juni 2024Water en bodemBevat visueel element: Foto

Nederlandse en Belgische organisaties hebben de handen ineengeslagen voor het grensoverschrijdende project Weerbaar Dommelland. Waterschap de Dommel, gemeente Eindhoven, stichting Museum Eindhoven, provincie Noord-Brabant, stad Peer, gemeente Pelt, gemeente Valkenswaard en de Vlaamse Milieumaatschappij werken samen over de grenzen heen aan een klimaatrobuust en veerkrachtig watersysteem in de Dommelvallei.

Waarom Weerbaar Dommelland?

De laatste jaren hebben we steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden zoals overstromingen, droogte en hitte, die ons watersysteem en de samenleving onder druk zetten. Hoe gaan we daarmee om in het stroomgebied van de Warmbeek-Tongelreep en de Dommel? Hoe maken we ons watersysteem en landschap klimaatrobuust?

Duurzamer waterbeheer

De komende drie jaar worden verschillende acties ondernomen in de gebieden rond de Dommel en Tongelreep om ze beter bestand te maken tegen het klimaat. Zo wordt in de vallei van de Dommel meer ruimte gemaakt om extra water op te vangen en worden bij de Genneper Watermolen oude schuiven vervangen door moderne, regelbare kleppen. Daarnaast wordt 1,3 hectare verharding verwijderd waar de Dommel en Tongelreep samenkomen om het water beter door te laten. In Valkenswaard wil de gemeente een extra afvoer van de Kleine Meer naar de Groote Meer aanleggen om beter om te gaan met zware regenbuien. Deze maatregelen helpen om het waterbeheer in de regio duurzamer te maken.

Samen bouwen aan de toekomst

Naast de fysieke ingrepen in het landschap streeft het project naar kennisdeling en samenwerking. Door gezamenlijk te leren en expertise te delen, sturen we aan op een duurzame toekomst van het gehele stroomgebied. Saskia Boelema, gedeputeerde Water bij de provincie vertelt: “De provincie Noord-Brabant is vanaf het begin nauw betrokken geweest om ervoor te zorgen dat de beleidsdoelen met betrekking tot water, bodem en klimaat goed zijn verankerd in het project. Daarnaast vinden we het als provincie belangrijk om kennis en ervaring op deze gebieden uit te wisselen en de samenwerking met lokale en regionale partners te versterken. Door intensievere samenwerking met onze Vlaamse buren worden de gezamenlijke inspanningen effectiever en vergroten we de kans om onze doelen te bereiken.”, aldus Saskia Boelema, gedeputeerde Water en Bodem bij de Provincie Noord-Brabant.

Feestelijke aftrap van het project

Op 20 juni staan we gezamenlijk met betrokkenen en geïnteresseerden stil bij de goedkeuring van het project Weerbaar Dommelland door het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. Graag nemen we je mee in het project met een inspirerende namiddag en vieren we samen de start van de uitvoering naar een meer Weerbaar Dommelland! Via de website van Interreg Vlaanderen-Nederland kun je jezelf hiervoor aanmelden. Je vindt daar ook meer praktische informatie.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.