Mobiele luchtmeetstations naar Lierop en Geertruidenberg

27 juni 2024MilieuBevat visueel element: Foto

De mobiele luchtmeetstations van de provincie Noord-Brabant verhuizen naar Lierop (gemeente Someren) en Geertruidenberg. Vanaf de eerste week van juli treden de luchtmeetstations daar in werking. In Lierop wil zowel de gemeente zelf als haar inwoners meer inzicht krijgen in de luchtkwaliteit in het dorp. In Geertruidenberg kwam het verzoek vanuit Natuurfederatie Geertruidenberg vanwege de verschillende aanwezige bronnen zoals wegverkeer en scheepvaart, die de lucht mogelijk verontreinigen. De resultaten van deze meetperiode worden in april 2025 verwacht.

De 2 mobiele luchtmeetstations zijn door de provincie in 2022 aangeschaft om uitvoering te geven aan de 2 moties ‘Gezonde Lucht’ en ‘Meer Meetpunten’ van Provinciale Staten. Gedeputeerde Hagar Roijackers (Milieu): “De provincie wil dat Brabant een fijne en gezonde provincie is om in te wonen, werken en leven. Schone lucht is daarvoor een basisvoorwaarde.” In het Bestuursakkoord ‘Samen maken we Brabant’ is dan ook afgesproken om extra inspanningen te leveren om de luchtkwaliteit te verbeteren.

De mobiele meetstations meten gedurende 5 jaar op verschillende locaties de luchtkwaliteit. De afgelopen periode stonden de meetstations in Hulten (gemeente Gilze en Rijen) en Bergen op Zoom. De resultaten daarvan worden in september bekend gemaakt. Dit wordt de 6e meetperiode van de stations.

Wat meten de meetstations?

De mobiele luchtmeetstations meten fijnstof, stikstofdioxide en vluchtige organische stoffen. Metingen geven informatie over de gemeten concentratie van stoffen op de betreffende meetlocatie; door langere tijd op één plek te meten, kunnen verschillen in onder andere meteo-omstandigheden (windrichting, weersomstandigheden) worden uitgemiddeld. Dat geeft een betrouwbaar resultaat over de luchtkwaliteit. Via www.brabantluchtmeet.net kunt u de meetgegevens tijdens de meetperiode volgen.

Meetverzoek Lierop

In Lierop, gemeente Someren, werden 3 aanvragen ingediend. Vanuit de dorpscoöperatie, een bewoner uit het dorp en de gemeente zelf is de behoefte om inzicht te krijgen in de luchtkwaliteit. Het mobiele luchtmeetstation komt een halfjaar in Lierop te staan. De gekozen locatie ligt bij Indoor Curling Brabant. “Vanuit verschillende partijen is er behoefte aan meer inzicht in de luchtkwaliteit. Mooi dat we nu via een gezamenlijk verzoek het mobiele luchtmeetstation van de provincie tijdelijk in Lierop kunnen plaatsen en we straks beter weten wat bijvoorbeeld de invloed van de snelweg op de luchtkwaliteit is”, zegt wethouder Willem van Doorn. De gemeente Someren informeert haar inwoners over de resultaten van de luchtmetingen.

Meetverzoek Geertruidenberg

In Geertruidenberg is het verzoek ingediend door een lid van de Natuurfederatie Geertruidenberg. In en rondom de gemeente Geertruidenberg zijn verschillende bronnen aanwezig - zoals wegverkeer, industrie en scheepvaart - die luchtverontreiniging kunnen veroorzaken. Via een luchtmeting hopen de gemeente en de Natuurfederatie meer inzicht te krijgen in de daadwerkelijke luchtkwaliteit. “We ervaren onze leefomgeving elke dag, maar we weten niet wat we inademen. Met dit meetstation krijgen we antwoord op die vraag”, aldus wethouder Tommie Mertens. Het meetstation komt bij de insteekhaven nabij de Willem Letschertbrug te staan.

Mobiele en vaste stations

De mobiele luchtmeetstations starten in juli aan de 6e van in totaal 10 meetperiodes. Ze zijn bedoeld om de luchtkwaliteit in gebieden die geen vast station hebben en waar behoefte is aan meer informatie. De provincie financiert naast de 2 mobiele meetstations ook een aantal vaste stations. Deze vaste meetstations staan in de woonkernen van Ossendrecht, Moerdijk, Klundert en Zevenbergen.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.

Meetstations Luchtkwaliteit

In Noord-Brabant staan tijdens een periode van 5 jaar 2 mobiele meetstations op 10 tot 20 plaatsen in Brabant.