Maandag 13 mei: inloopbijeenkomst Regte Heide en Riels Laag

2 mei 2024Natuur en landschapBevat visueel element: Video

Het landelijk gebied rondom het natuurgebied Regte Heide en Riels Laag verandert. In de gebiedsgerichte aanpak werkt de provincie Noord-Brabant met verschillende organisaties samen om bodem, water en lucht in het gebied op orde te krijgen. Dat is belangrijk voor de natuur, het landschap, de landbouw en de gezondheid van mensen in het gebied. Tijdens de inloopbijeenkomst hoort u meer over de gebiedsgerichte aanpak en de kansen en uitdagingen.

Downloads

Voelt u zich betrokken bij het gebied? Wees er dan ook bij! De partners gaan graag met u in gesprek. Daarnaast kunt u vragen stellen aan de experts die aanwezig zijn.

  • Datum: maandag 13 mei 2024
  • Tijd: 19.00 tot 21.00 uur (inloop)
  • Locatie: De Leybron, Dorpsplein 20, Riel

Samen werken aan een vitaal én aantrekkelijk Regte Heide en Riels Laag

Regte Heide en Riels Laag is een belangrijk gebied. Zijn natuur is waardevol en daarom Europees beschermd met de Natura 2000-status. Daarnaast zijn er vele sporen van de geschiedenis te ervaren zoals grafheuvels, loopgraven en leemputten. Rondom het Natura 2000-gebied zitten vooral melkveehouderijen, akkerbouwbedrijven en intensieve veehouderijen, afgewisseld met dorpen als Goirle, Alphen-Chaam en de stad Tilburg.

Gebied staat onder druk

Maar het gebied staat onder druk. Bodem en water lijden onder extreme verdroging en een te hoge stikstofbelasting. Gevolgen zijn een slechte bodem- en waterkwaliteit, waardoor verschillende planten en dieren verdwijnen. De beschikbaarheid van water, voedsel en energie wordt onzeker. Doen we niets, dan wordt het gebied kwetsbaarder voor droogte en extreme buien. Dat heeft gevolgen voor natuur, landbouw, landschap, leefbaarheid en gezondheid.

Water, bodem en lucht op orde

Daarom moeten we iets doen. We moeten maatregelen nemen die zorgen dat de bodem, water en lucht in en rondom Regte Heide & Riels Laag op orde zijn. Daarvoor zoeken we in en rondom het Natura 2000-gebied naar slimme combinaties van oplossingen voor sterkere natuur, voldoende en schoon water, een goede bodem en de toekomst van de landbouw.

Samen aan de slag

Dit is niet gemakkelijk. Er moeten soms moeilijke keuzes worden gemaakt. Maar er zijn ook kansen om belangen juist met elkaar te combineren. Het vraagt om een samenhangende, gebiedsgerichte aanpak, waarin ondernemers, overheden, maatschappelijke organisaties en inwoners samen het gebied vormgeven. De gebiedsgerichte aanpak zorgt voor samenhang tussen alle ontwikkelingen en initiatieven. Het wijst de weg en zet de kaders voor een toekomst voor Regte Heide en Riels Laag.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rond gebiedsgerichte aanpak Regte Heide en Riels Laag? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief. Of bekijk de gebiedspagina op ggagroenblauw.nl. Daar vindt u alle informatie over de ontwikkeling van het gebied, over de partners en leest u updates. 
Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën? Dan kunt u altijd contact opnemen via rhrl@ggagroenblauw.nl.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.