Marnix Bakermans waarnemend burgemeester in Dongen

8 september 2023BestuurBevat visueel element: Foto

Marnix Bakermans is door de commissaris van de Koning, Ina Adema, benoemd tot waarnemend burgemeester in de gemeente Dongen. De benoeming kwam tot stand in overleg met een vertegenwoordiging van de gemeenteraad en het college van B. en W. De benoeming gaat in op 26 september 2023.

Marnix Bakermans was werkzaam in het bedrijfsleven, wethouder in Uden en van 2013 tot 2022 burgemeester van de gemeente Landerd. Die gemeente ging op in de nieuwe gemeente Maashorst. Hij was nadien gebiedsmanager NOVEX de Peel. Daarin werken de ministeries van BZK en LNV, Limburg en Brabant, de waterschappen Aa en Maas en Limburg en 17 gemeenten samen om te komen tot plannen voor de ontwikkeling van de Peel.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.