Mest als een noodzakelijk en waardevol product

20 juni 2023Landbouw en voedselBevat visueel element: Foto

De provincie verwacht op termijn eerder een tekort dan een overschot aan mest. Op het symposium dat 22 juni plaatsvindt in de ’s-Hertogenbosch staan de mogelijkheden van het ‘bruine goud’ centraal voor een duurzamere landbouw. Dit wordt meteen gevolgd door een bijeenkomst waarin de zes zandprovincies zoeken naar nieuwe veehouderij-oplossingen en innovatieve stallen om de veehouderij verder te verduurzamen.

Met de Uitvoeringsagenda Mest heeft de provincie in november vorig jaar haar mestbeleid op de rails gezet. Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede Welvaart: “Mest is een zeer waardevolle grondstof en het loont echt om er alles uit te halen wat erin zit: groen gas, kunstmestvervangers, bodemverbeteraars, tot isolatiemateriaal aan toe. Door drijfmest te bewerken vermindert het bovendien overlast voor de omgeving en werken we aan een nieuw kringloopgedreven systeem zonder kunstmest.”

Symposium ‘Mest het bruine goud’

Erik Meers, professor Bio resource recovery aan de universiteit van Gent zal als key note spreker mest- en mineralenbeleid in nationaal en internationaal perspectief plaatsen. In tien inspiratiesessies laten ondernemers zien welke kansen er in de praktijk te realiseren zijn op het gebied van het verwaarden van mest. En hoe dit bijdraagt aan een schonere leefomgeving en een duurzamere veehouderij. Elies Lemkes-Straver: “Mest wordt nu vaak als een probleem gezien, maar in Brabant zien we het juist andersom: mest is zeer waardevol en gezien de vele duurzame toepassingen - waarvan er op het symposium veel de revue passeren - denk ik dat we in de toekomst eerder een tekort dan een overschot zullen hebben.”

Samenwerking zandprovincies

Aansluitend op het symposium komen de zes zandprovincies (Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg) bijeen over het thema mest. De provincies voelen de urgentie tot verduurzaming en het versnellen van innovatie, te beginnen met de veehouderij. Om de deze verder te verduurzamen is het belangrijk dat er met grote snelheid nieuwe veehouderij-oplossingen en innovatieve stallen worden ontwikkeld en in de praktijk geïmplementeerd. Elies Lemkes-Straver: “We hebben dus met de andere zandprovincies en de vijf deelsectoren van de veehouderij de handen ineengeslagen. Samen zoeken we innovatieve oplossingen die echt werken in de praktijk. Daarom hebben we 50 pilots om snel inzichtelijk te maken welke maatregelen substantieel bijdragen aan het verminderen van uitstoot. Brabant heeft meer dan de helft van de pilots die versneld zullen worden uitgerold. Tijdens de bijeenkomst tussen de provincies, de sectoren en het ministerie van LNV zullen de vervolgstappen over de pilots en een samenhangende aanpak worden afgestemd.

Informatie symposium 'Mest, het bruine goud'


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.