Mobiele luchtmeetstations begin 2024 naar Hulten en Bergen op Zoom

21 december 2023MilieuBevat visueel element: Foto

De 5e meetperiode voor de mobiele luchtmeetstations van de provincie is aangebroken. Gekozen is voor locaties Hulten (gemeente Gilze en Rijen) en Bergen op Zoom. De mobiele meetstations zijn daar vanaf de 1e helft van januari operationeel. Ze worden geplaatst op verzoek van de 2 gemeenten om in de directe omgeving de luchtkwaliteit te meten over een periode van een halfjaar. In september worden de resultaten van deze meetperiode verwacht.

Uitvoering geven aan de 2 moties

Gedeputeerde Hagar Roijackers (Milieu): “De provincie wil dat Brabant een fijne en gezonde provincie is om in te wonen, werken en leven. Schone lucht is daarvoor een basisvoorwaarde.” De 2 mobiele luchtmeetstations zijn door Gedeputeerde Staten in 2022 aangeschaft om uitvoering te geven aan de 2 moties ‘Gezonde Lucht’ en ‘Meer Meetpunten’ van Provinciale Staten. Deze stations meten gedurende vijf jaar op verschillende plekken in Brabant de luchtkwaliteit.

Wat meten de meetstations?

De mobiele luchtmeetstations meten fijnstof, stikstofdioxide en vluchtige organische stoffen. Metingen geven informatie over de gemeten concentratie van stoffen op de betreffende meetlocatie; door langere tijd op één plek te meten, kunnen verschillen in onder andere meteo-omstandigheden (windrichting, weersomstandigheden) worden uitgemiddeld. Dat geeft een betrouwbaar resultaat over de luchtkwaliteit.

Ingediende meetverzoeken

Het meetverzoek voor Hulten is gedaan door de gemeente Gilze en Rijen. Hoewel de rapporten van de meting in Gilze (juli t/m december 2023) in april 2024 verschijnen, is al wel duidelijk dat er invloeden vanuit noordelijke richting kunnen komen die mogelijk effect hebben op de luchtkwaliteit. In Nederland komt de wind daarnaast vaak uit zuidwestelijke richting. De mogelijke effecten van de Rijksweg A58 en de vliegbasis Gilze-Rijen zijn daarmee onvoldoende in beeld gebracht gedurende de meetperiode in Gilze, omdat de wind amper uit noordelijke richting waaide. Daarom wordt er in de 5e meetperiode gemeten in Hulten, een kleine dorpskern ten noorden van de Rijksweg A58 en de vliegbasis. “We hebben behoefte aan meer inzicht in de invloed van de A58 en de vliegbasis op onze luchtkwaliteit. Dankzij de medewerking van de provincie kunnen de metingen in Hulten dit inzicht wellicht geven”, aldus wethouder Corné Machielsen. De gemeente Gilze en Rijen houdt de belangenvereniging Hulten op de hoogte van de voortgang.

Voor Bergen op Zoom is het verzoek ingediend door de gemeente Bergen op Zoom. Met het luchtmeetstation wil de gemeente meer inzicht krijgen in de luchtkwaliteit in de gemeente. De gekozen locatie ligt in de buurt van de sportvelden bij de Randweg-West. Vanaf deze locatie kan zowel de invloed van de weg als de invloed van het industrieterrein aan de Theodorushaven op de luchtkwaliteit worden gemeten. De gemeente wil haar inwoners graag informeren over de metingen van de luchtkwaliteit in dit gebied.

Bijdrage van de mobiele luchtmeetstations

De mobiele luchtmeetstations starten in januari aan de 5e van in totaal 10 meetperiodes. Ze zijn bedoeld om de luchtkwaliteit van een gebied te meten waar nu geen stations staan, en waarover mogelijk vragen en/of zorgen zijn. De provincie financiert naast de 2 mobiele meetstations ook een aantal vaste meetstations. Want hoe meer meetstations er zijn, hoe beter de luchtkwaliteit gemeten en berekend kan worden. Deze vaste meetstations staan in de woonkernen van Bernheze, Ossendrecht, Moerdijk, Klundert en Zevenbergen.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.