Natura 2000-dag: het belang van samenwerken

24 maart 2023Natuur en landschapBevat visueel element: Foto

Akkedeere: dat is het woord dat de circa 50 aanwezigen van de Natura 2000-dag in Deurne vooral goed moesten onthouden. Want alleen door goed met elkaar overweg te kunnen, kunnen we succesvol samenwerken aan alle vraagstukken die nu en de komende jaren in Brabant op ons afkomen. Woensdag 15 maart bespraken deelnemers van terrein beherende organisaties (TBO’s) en de provincie hoe ze de samenwerking tussen alle partijen kunnen bevorderen.

De dag werd afgetrapt door Hans Deelen, opdrachtnemer Natura 2000, die het belang van akkedeere op de kaart zette. Er komt veel op iedereen af: van het oplossen van het stikstofprobleem en de aanpak van droogte tot de maatregelen in de natuurdoelanalyses (NDA’s). In interactieve presentaties lichtten sprekers hierbij diverse belangrijke ontwikkelingen en programma’s toe. Gedeputeerde Hagar Roijackers benadrukte in haar toespraak het belang van samenwerken: “We moeten het met elkaar doen. Deze dag helpt ons allemaal om de samenwerking verder te versterken. Het is sunt als we dat niet doen.”

Samen de sleutel in handen

Voorafgaand aan de lunchpauze vond een paneldiscussie plaats tussen 2 TBO’s. Jan Fenten van Staatsbosbeheer en Arno Neijts van Bosgroep Zuid Nederland gingen in gesprek hoe de samenwerking tussen alle partijen verder verbeterd kon worden. Ook deelnemers werden uitgenodigd om aan de stellingen deel te nemen. De TBO’s en de provincie hebben samen de sleutel in handen om Brabant weer ‘van het slot’ te halen, zo luidde een stelling. Daardoor zou vergunningverlening voor aanvragen met stikstofeffecten op Natura 2000-gebieden niet meer gestaakt hoeven te worden. De stelling kon op veel instemming van de deelnemers rekenen. Ook waren de aanwezigen het er in grote meerderheid mee eens dat de TBO’s de samenwerking in de Brabantse Natura 2000-gebieden verder kunnen verbeteren, bijvoorbeeld op het gebied van beheermaatregelen en projectplanning.

Elkaar buiten beter leren kennen

’s Middags gingen de aanwezigen in groepen naar buiten om in het Natura 2000-gebied de Peelvenen natuurherstelmaatregelen van het project Leegveld te bekijken. Dat was niet alleen inspirerend, maar ook een mooi moment om elkaar beter te leren kennen en in gesprek te gaan. Want waar heeft iedereen precies behoefte aan en hoe kunnen we elkaar verder helpen? Er kwam veel relevante inbreng naar voren. Dat blijkt ook uit de reactie van de deelnemers: het werd als heel waardevol gezien om elkaar te spreken. Al met al was het een geslaagde dag waar zowel de provincie als de TBO’s concreet op voort kunnen borduren, en waar het met het akkedeere in elk geval goed zat!


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.

Direct naar