Natuurfilm Brabantse Wal: van wad tot woud

24 april 2023Natuur en landschapBevat visueel element: Foto

Van het Markiezaat tot de Zeezuiper, van de lepelaar vogels tot de rode bosmier. Het mooie van de Brabantse Wal is het gevarieerde landschap van hoog naar laag, nat naar droog, wad naar woud, zoet naar zout....
De afgelopen 2 jaar heeft natuurfilmer Mark Kapteijns de diverse landschappen van de Brabantse Wal in alle jaargetijden gefilmd.

Foto: Lepelaar door Jan Nijendijk (Saxifraga)

De film laat zowel de schoonheid als de bedreiging van de natuur zien. Het is een pleidooi om werk te maken van natuurherstel.
Commissaris Ina Adema en gedeputeerde Hagar Roijackers waren aanwezig bij de première. De film is nog te zien op 22 en 23 mei te zien in de C-Cinema bioscopen in Roosendaal, Etten-Leur en Bergen op Zoom.

Indrukwekkend en kwetsbaar

De Brabantse Wal is één van de Natura 2000-gebieden in Brabant. Het is een uniek gebied met het meest broedvogel rijke gebied van Nederland. Te midden van zoveel vogels zou je haast vergeten dat de schitterende natuur in het Markiezaat en op de Brabantse Wal in een benarde positie verkeren. Naast de indrukwekkende beelden, laat de film ook de kwetsbaarheid zien. Het veranderende klimaat, de uitdijende industrie en woningbouw, stikstof en verdroging vormen de knelpunten voor de natuur. Nooit eerder stond de kostbare erfenis van landschap en natuurschoon zo ernstig onder druk.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.