Nieuwe kazerne voor commando's in Roosendaal

18 april 2024Ruimtelijke ontwikkelingBevat visueel element: Foto

De beoogde locatie voor de nieuwe kazerne van het Korps Commandotroepen (KCT) is bekend. De nu nog verspreide voorzieningen van deze special forces moeten samenkomen in één duurzame kazerne aan de Antwerpseweg in Roosendaal, ten oosten van het dorp Nispen. De komende tijd wordt onderzocht of die locatie inderdaad geschikt is. Dat schrijft staatssecretaris Van der Maat aan de Tweede Kamer.

V.l.n.r.: Han van Midden (burgemeester Roosendaal), Wilma Dirken (gedeputeerde provincie Noord-Brabant), Christophe van der Maat (Staatssecretaris Defensie), Marjolein van der Meer Mohr (burgemeester Rucphen)

Nieuwe locatie

Op dit moment hebben de commando’s meerdere oefen- en werklocaties in gebruik in Roosendaal en Rucphen, maar die voorzieningen zijn versnipperd en gedateerd. Daarom hebben Defensie, de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Roosendaal en Rucphen de afgelopen anderhalf jaar gezocht naar een nieuwe locatie.

Behoefte aan alle voorzieningen op één plek

“Speciale eenheden zijn in deze veranderende wereld hard nodig. Het is mooi dat er een voorlopige voorkeurslocatie voor hun nieuwe kazerne is gevonden. Die moet aantrekkelijk zijn om te wonen en te werken, daarnaast zijn goede schiet- en trainingsfaciliteiten nodig”, zegt Van der Maat. Commandant Smeets van de commando’s: “Er wordt naar verwachting steeds vaker een beroep op ons gedaan. Wij hebben behoefte aan alle voorzieningen op één plek, zodat mijn collega’s zich optimaal kunnen voorbereiden voor hun taak: direct wereldwijd inzetbaar zijn.”

“Commando’s horen in Brabant”

Bij de zoektocht naar een geschikte locatie is getoetst op criteria als natuur, bodem en water, mobiliteit, duurzame energie, defensiegebruik en ruimtegebruik. De locatie aan de Antwerpseweg kwam hier als beste uit naar voren. Bijkomend voordeel is dat het KCT in hun vertrouwde omgeving blijft waar ze al ruim 70 jaar zitten. Wilma Dirken, gedeputeerde Ruimte van de provincie Noord-Brabant: “De commando’s horen bij Roosendaal en Brabant. Hun bijdrage aan (inter)nationale veiligheid is zeer belangrijk. De provincie werkt daarom constructief mee aan een modern kazernecomplex van het Korps Commandotroepen op deze locatie.” Ook burgemeester Han van Midden van Roosendaal is blij. “Het is goed dat het KCT naar een andere en vooral betere plek gaat binnen onze gemeente. Onze commando’s zijn van erkende wereldklasse, dragen bij aan de werkgelegenheid en onze lokale economie en hebben bovendien een prachtige voorbeeldfunctie voor onze jeugd.”

Onderzoek naar de milieueffecten

Samen met de regio werkt Defensie stapsgewijs toe naar de ruimtelijke inpassing van de nieuwe kazerne. Er wordt onder meer onderzoek gedaan naar de milieueffecten. Ook wordt gekeken naar kansen voor bijvoorbeeld het verbeteren van de natuur. Op verzoek van Defensie heeft de minister van Binnenlandse Zaken een voorkeursrecht gevestigd op de percelen die in beeld zijn als beoogde locatie. Dit betekent dat het Rijk het recht van eerste koop heeft op deze percelen.

Het is de bedoeling om in 2026 een definitief besluit te nemen over de voorkeurslocatie in Roosendaal. Als dan het besluit wordt genomen dat de kazerne daadwerkelijk aan de Antwerpseweg komt kan de realisatie van de kazerne beginnen. Dat kan nog enkele jaren duren.


Bestanden

Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.